De provincie Limburg en Chemelot gaan opnieuw kijken naar de haalbaarheid van CO2-transport via de ondergrondse NAVO-pijpleiding GG10, die de provincie Limburg van Noorbeek tot Arcen ondergronds doorkruist. De levering van CO2 via de oude pijpleiding van de NAVO zou een stap in de goede richting zijn bij de versnelde verduurzaming van de sector.

In een eerdere haalbaarheidsstudie in 2013 concludeerden de provincie en Chemelot dat levering via de oude pijpleiding onder andere prijstechnisch niet interessant was voor de uitvoerende partij voor het project. De beoogd leverancier van de koolstofdioxide, OCI Nitrogen in Geleen, is echter van plan om nogmaals naar het plan te kijken.

Win-winsituatie

Een woordvoerder van de provincie Limburg geeft aan dat de energietransitie de directe aanleiding is dat het plan voor een pijpleiding een tweede kans krijgt. Woordvoerster van OCI Nitrogen Moniek van der Wiel geeft aan dat het bedrijf openstaat voor de ondergrondse levering van CO2. OCI Nitrogen produceert kunstmest, een proces waarbij veel CO2 vrijkomt. Op papier is de levering van die CO2 aan de tuinders in glastuinbouwgebied Californië een win-winsituatie.

Haalbaarheidsonderzoek

De provincie Limburg en Chemelot kijken nu of de oude pijpleidingen van de NAVO nog wel geschikt zijn om koolstofdioxide door te vervoeren. Ook brengen zij met het haalbaarheidsonderzoek in kaart wat het vervoer van CO2 via de pijpleidingen kost en wie deze kosten op zich neemt. Naar verwachting zijn de uitkomsten van het onderzoek over enkele maanden bekend.

CO2-vraag stijgt

Momenteel rijden dagelijks drie tot vier vrachtwagens CO2 naar glastuinbouwgebied Californië om de aanvoer van de benodigde CO2 te verzorgen. Een relatief dure wijze van CO2-transport die daarnaast ook nog eens belastend is voor het milieu. Het gebruik van geothermie en het steeds efficiënter worden van de wkk’s zorgt ervoor dat de vraag naar CO2 alleen maar stijgt.

Bron: De Limburger