Op het gebied van energiemanagement zijn er nog grote stappen te maken in de samenwerking tussen tuinbouw en industrie. Dat is de overtuiging van tomatenteler Frank van Kleef van Royal Pride. “Met name in gebieden waar beide sectoren dicht bij elkaar liggen – zoals het Westland en de Rotterdamse haven – liggen er nog veel mogelijkheden.”

Dat geldt volgens de topondernemer ook voor aardwarmte. “Dat staat nog in de kinderschoenen. Het is voor de glastuinbouw essentieel om zuinig om te gaan met de beschikbare energie en andere vormen dan fossiele brandstoffen zo goed mogelijk te benutten.”

“Elkaar versterken kan naar mijn mening het beste door op het juiste moment energie terug te leveren aan het net.”

Van Kleef is kritisch over ontwikkelingen als het verwarmen van woonwijken met restwarmte van de glastuinbouw. “Slepen met warmte is gewoon duur, daarom ben ik daar geen voorstander van.” Beide segmenten fysiek dichter bij elkaar brengen, is naar zijn mening ook geen optie. “Op andere vlakken zitten tuinbouw en woningbezitters elkaar vooral in de weg. Elkaar versterken kan naar mijn mening het beste door op het juiste moment energie terug te leveren aan het net.”

Datacenter Microsoft

Royal Pride is gevestigd op Agriport A7, waar de gevestigde ondernemers zoveel mogelijk samenwerken op het gebied van energie. Microsoft heeft daar recent een groot datacenter gebouwd en dat biedt volgens Frank van Kleef goede mogelijkheden voor een duurzame, wederzijdse samenwerking. Met name op gebied van energiemanagement is de meeste winst te behalen door gezamenlijk te opereren, zo luidt zijn overtuiging. “We moeten in de glastuinbouw af van eerst aan jezelf denken. Het individuele belang moet je ondergeschikt maken aan het grote geheel.”

“Om de internationale milieu- en energiedoelstellingen te kunnen halen, moet de glastuinbouw naar wereldwijde oplossingen kijken.”

Tijdens de reizen die hij regelmatig maakt, constateert Van Kleef dat het buitenland te weinig leert van Nederland. “Daar kiezen bedrijven nog veel te vaak voor een vestiging ver weg van collega-tuinbouwbedrijven. Ik heb echter liever mijn concurrenten als buren, dan geen buren.” Om de internationale milieu- en energiedoelstellingen te kunnen halen, moet de glastuinbouw naar wereldwijde oplossingen kijken, is zijn mening. “Met dezelfde financiële inspanning zijn in het buitenland veel grotere stappen te maken dan in Nederland, waar we de afgelopen jaren al grote slagen hebben gemaakt.”

Bron/foto: Priva/The Grower Files.

Gerelateerd