Bij Aardwarmte Vogelaer zijn alle deelnemers aangesloten op de aardwarmtebron. De bron levert nu circa 180 kuub water van 86 graden Celsius. Langzaam wordt de bron het komende jaar opgevoerd naar 275 kuub water per uur.

Na een lange voorbereidingsperiode en een succesvolle boring in de tweede helft van 2016 is begin april gestart met de test- en ontwikkelingsfase. Eerst zijn de deelnemers aan het leidingtraject richting Vogelaer, van Buerenlaan en Harteveldlaan aangesloten. Nu is ook de warmteleiding richting de Orberlaan in Monster in gebruik genomen. Dat betekent dat alle deelnemers – in totaal tien bedrijven – zijn aangesloten.

Extra capaciteit

Software en regeltechniek worden momenteel nauwkeurig ingeregeld. Met circa 180 m3 water van 86 graden Celsius wordt nu op een laag niveau gedraaid. De uitdaging van de deelnemers is nu om het aangevoerde water van de productieput zo veel mogelijk uit te koelen en de retourtemperatuur – het streven is 35 graden Celsius – omlaag te brengen. De bron levert nu een vermogen van circa 11 MWth. Elk uur wordt ook 180 kuub gas omhoog gehaald, dat uit het water wordt gehaald en in een ketel wordt verbrand, wat 1 MWth extra vermogen oplevert. Volgens projectmanager Léon Lankester van AAB zal de bron voldoende warmte kunnen leveren voor nog vijf tuinbouwbedrijven. Zodra er meer afnemers zijn, kan de bron richting het verwachte maximale vermogen van circa 16 MWth.

Deelnemers

De deelnemers in het project zijn Opti-flor (met drie teeltlocaties), Kwekerij Apartus (locatie Wenpad), Fachjan Project Plants, Kwekerij Apartus (Zuijdwijckweg), Amazone Plants, Gebr. Grootscholten Handelskwekerij, Kwekerij Barendse en Zuidgeest Growers. De eerste twee bedrijven zijn onlangs op het warmtenet aangesloten. De andere deelnemers werden al op 14 april op de aardwarmtebron aangesloten.

Bron: AAB/Aardwarmte Vogelaer. Foto: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd