Natrium (Na) heeft de neiging zich op te hopen in gesloten irrigatiesystemen en potorchideeën worden algemeen beschouwd als zoutgevoelig. Dit is mede de reden waarom drainagewater in dergelijke gewassen niet wordt gerecirculeerd.

Met de toenemende noodzaak om emissievrij te telen, zetten telers zich meer in voor recirculatie. Daarom willen we de kennis over acceptabele Na-niveaus in het irrigatiewater voor potorchideeën vergroten. Op dit moment doen we onderzoek naar de Na-tolerantie. Dit onderzoek probeert de volgende vragen te beantwoorden: neemt phalaenopsis Na op? Zo ja, waar wordt het opgeslagen? En op welke niveaus wordt het nadelig en welke symptomen worden dan waargenomen? Er zijn twee series behandelingen:

  • Een oplopend Na-cijfer (tot 10 mmol/l) bij een gelijkblijvende EC van 1,5 mS/cm. Bij hogere concentraties gaat dit ten koste van de kationen, zoals calcium, kalium en magnesium;
  • Een oplopend Na-cijfer waarbij de voeding gelijk wordt gehouden en de EC dus bij hogere concentraties natrium oploopt.

Verrassende resultaten

De proef startte in juli 2021 en duurt tot het voorjaar van 2022 wanneer de bloeiende planten klaar zijn voor levering. De resultaten tot nu toe waren verrassend. De behandelingen laten geen verschillen in groei zien en we vinden in een voorlopige biomassa-analyse grote hoeveelheden Na in zowel bladeren als wortels. Financiers: Topsector T&U, Stichting Kijk, Gewascoöperatie Potorchidee, Yara, Elektravon Haket.

Tekst: Tommaso Barbagli