Het is inmiddels half juli en de gedachten gaan alweer een beetje richting het najaar. De komende weken is het de kunst – zeker bij heet weer – de planten voldoende generatief te houden. Een hoge temperatuur overdag en een lage nachttemperatuur is daarvoor de beste stimulans. Maar voorkom extreme temperaturen. Schermen, coatings en/of spuitkrijt zijn daarvoor de aangewezen hulpmiddelen.

Als er iets is dat ons de afgelopen twee warme en droge zomers heeft geleerd is het wel het volgende: dat je extreme temperaturen moet voorkomen. Bij hete dagen boven 30ºC kiest men vaker voor een coating of spuitkrijt op het dek of voor het dichttrekken van een licht (diffuus) zomerscherm. Zo’n scherm kun je ook prima gebruiken op warme en zonnige lentedagen. Op donkere dagen kan het scherm dan openblijven. Ik hoor dat sommige telers daar heel tevreden over zijn.
Bij veel licht komt vaak ook een hoge temperatuur kijken, waardoor de ramen opengaan, je vocht wegzakt en je minder CO2 vasthoudt. Door licht weg te schermen houd je het vocht beter binnen en kom je netto beter uit.

Zorg voor een generatief gewas bij coaten

Coaten of krijten is natuurlijk ook een optie, maar is een beetje afhankelijk van hoe je gewas erbij staat. Incidenteel een coating toepassen valt niet altijd mee. Als je voor een coating kiest, doe je dat meestal voor een aantal weken en maak je deze keuze meestal al in het voorjaar.
Indien gecoat wordt moet het gewas wel voldoende generatief staan. Reguliere onbelichte trostomaten groeien momenteel erg sterk; als je dan een coating op het dek gaat spuiten en het zit er ook op met donker weer, dan heb je er alleen maar nadeel van. Het gewas moet zo generatief staan dat het eigenlijk nodig is om een coating aan te brengen. Alleen dan zou ik aan een coating denken en anders niet. Anders geef ik de voorkeur aan een scherm, want dat kun je altijd opendoen of sluiten. Wacht tot 15 augustus om te beoordelen of het krijt of een coating moet worden verwijderd. Er kunnen – zoals vorig jaar – nog dagen van 30ºC volgen. Op 1 september moet het dek sowieso schoon zijn.

Begin bij watertekorten op tijd met kraanwater

Bij watertekorten hebben de meeste telers wel kraan- of bronwater tot hun beschikking. Als je een kraan op tijd aanzet hoeft dat geen enkel probleem te zijn. Hoewel er de laatste tijd behoorlijk wat water is bijgevallen, gaat het er aan de andere kant ook weer snel uit. Als er 10 mm regen valt heb je dat nu in twee dagen alweer verdampt.
In kraanwater zit natrium, dat na verloop van tijd in een recirculatiesysteem gaat oplopen. Daar gaat een plant nooit beter van produceren. Dat kun je er met omgekeerde osmose uit halen, al is voor het lozen van brijn wel een vergunning nodig.

Bemesting: let op stikstof en calcium

Wat de bemesting betreft: als het weer groeizamer wordt, doseer dan even wat minder stikstof. Stikstof geeft vegetatieve groei en dat wil je juist een beetje beperken richting het najaar. Daar kun je wel op knijpen.
En verder is het met hitte heel belangrijk om voldoende calcium aan te bieden. Dan gaat er zoveel water naar de bladeren, dat de vruchten kunnen achterblijven wat kan resulteren in neusrot.

Tekst: Willem Valstar, StarGrow Consultancy, beeld: Marleen Arkesteijn