Na een extreem donkere winter neemt het licht nu weer snel toe. In de afgelopen week zijn alweer dagen voorgekomen met stralingssommen van circa 900 J/cm² en liepen de PAR-sommen in de kas soms op naar 6,5-7 mol. De streefwaarde voor anthurium, van gemiddeld 8 tot 9 mol PAR-licht per dag wordt echter meestal pas vanaf begin of half maart gehaald.

Vaak zien we in het vroege voorjaar dat telers, in hun streven naar voldoende hoge PAR-sommen, te hoge instraling en bladtemperaturen toelaten op het gewas. Dit heeft echter een averechts effect. Ten eerste ligt het lichtverzadigingspunt voor anthurium op circa 400 micromol PAR-licht; hogere waarden resulteren dus niet in meer groei. Daarnaast loopt bij hogere instraling de bladtemperatuur met regelmaat te hoog op, waardoor de huidmondjes sluiten en de groei (bijna) geheel stopt. Zijn de huidmondjes eenmaal gesloten dan duurt het – ook onder gunstige klimaatomstandigheden – zeker 1 tot 2 uur voordat de huidmondjes weer openen en de groei weer op gang komt.

Let er daarom de komende tijd op dat er niet te veel licht wordt toegelaten op het gewas en dat de bladtemperatuur niet te hoog oploopt. Probeer de momentane PAR op het gewas niet op te laten lopen boven circa 350-375 micromol. Voor de bladtemperaturen geldt dat deze onder 27°C moeten blijven. Je kunt dus beter wat eerder schermen en een lagere PAR-som realiseren, dan dat je een hogere som realiseert, waarbij regelmatig de bladtemperatuur te hoog oploopt en de huidmondjes sluiten. Veel van het groeilicht wordt dan immers niet door de plant benut.

Speciale aandacht is vereist tijdens half bewolkt weer. Vaak zie je dan dat de doeken weer open lopen als de zon tijdelijk achter de wolken is verdwenen. Wanneer de zon vervolgens weer doorbreekt, lopen instraling en bladtemperatuur zeer snel op en ben je vrijwel altijd te laat met het sluiten van het scherm. Stel daarom een lange wachttijd in op het open lopen van het (energie)scherm en laat het scherm juist zonder vertraging dichtlopen.

Tekst: Gert Benders, Tuinbouwadviesbureau van de Ende