Na een goed komkommerseizoen 2018 gaat de focus weer naar 2019. De afgelopen maanden is er flink gewerkt om de kassen schoon te krijgen. Ondanks dat telers er alles aan hebben gedaan om bijvoorbeeld virusvrij te zijn, moet er vanaf de start van de teelt hygiënisch worden gewerkt. Wat areaal betreft blijft het bijna hetzelfde als dit jaar. Hogedraad komkommer onbelicht blijft hetzelfde, alleen het areaal belichte komkommers breidt iets uit.

Wat rassen betreft zal er in de eerste teelt weinig wijzigen ten opzichte van afgelopen jaar. Op enkele bedrijven hebben ze de eerste komkommers al geplant: belicht met ± 160-210 µmol en ook al enkele kassen vroege komkommers onbelicht. In deze laatste week van december worden de kassen met 90-110 µmol bijna allemaal geplant.

Snelheid is van belang
De planten groeien door het zachte weer vlot weg, maar liggen niet voor op schema. Snelheid is van belang om een goede snelle weggroei te realiseren. Bij de belichte teelt is het zaak om voldoende groot blad te maken in de kas, om maximaal licht op te kunnen vangen.

Gewasregistratie voor aantal vruchten
Evenwicht tussen uren belichting en etmalen is daarom van belang. Verder is het belangrijk wat de teler wil met de eerste teelt. Lang doorgaan (uithoudingsvermogen), of zo snel mogelijk de eerste 10-15 vruchten eraf hebben. Het aantal aan te houden vruchten is sterk afhankelijk van de hoeveel µmol licht die de teler heeft hangen. Verschillen tussen de bedrijven en het aantal planten per m2 zijn best wel groot. Gewasregistratie is essentieel om niet te veel vruchten te hebben hangen in de nog donkere periode (januari/februari) van het jaar.

Verschillen tussen Plantdata
De winters met veel kou zien we door de klimaatsverandering nog maar zeer weinig. Ook dit jaar hebben we tot nu toe zachte nachten. Zorg daarom voor een sterke celopbouw door gerichte voeding en door eventueel te luchten als de temperatuur en/of het vocht te hoog wordt. Bij de traditionele teelten zien we grote verschillen tussen de plantdata van de eerste teelt en het teeltplan gedurende het seizoen. Het aantal aan te houden stamvruchten is van belang om voldoende snelheid te kunnen blijven houden en voor groeibehoud van de secundaire ranken later in het seizoen.

Hogere EC
Een aantal telers zal vast folie in de kas leggen en ook hier is het zaak om geen zwak gewas te maken met zwakke cellen. Houd een hogere EC (± 4) in de matten aan en lucht boven het scherm als de temperatuur te hoog is. Lucht eerst vooral met de luwe zijde om de temperatuur laag te houden.

Tekst: Peter Schreurs, Tuinbouwadviesbureau Innocrop Consulting

Gerelateerd