De glastuinbouw is een energie-intensieve bedrijfstak met een hoge CO2-emissie. Tegelijkertijd neemt de sector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door intensief te werken aan verlaging van die emissie.

Voor 2020 ligt de doelstelling op een reductie naar 4.6 Mton en voor 2040 is de ambitie geformuleerd om geheel CO2-neutraal te zijn. In 2017 was de emissie 5.9 Mton, waarmee het direct duidelijk is dat er op korte termijn veel moet gebeuren. Samen met AAB NL hebben we verschillende opties voor zo’n forse reductie in CO2-emissie in kaart gebracht.

De studie toont een grote potentie voor de benutting van laagwaardige (rest)warmte. Ook geothermie biedt perspectieven. Bovendien zal de warmtepomp tot de standaard-equipment van tuinbouwbedrijven gaan horen, net als energiezuinige ontvochtigingssystemen en zuinigere kassen door verbeterde scherminstallaties. De benodigde technieken liggen op de plank, maar werden tot nu toe weinig gebruikt vanwege het ruime warmteaanbod van de WKK. Als de komende jaren het gebruik van gas relatief duur wordt ten opzichte van stroom kunnen de hierboven genoemde maatregelen de stijging van energiekosten beteugelen.

Tekst: Feije de Zwart.