Bloementeler Chris Doelman vangt sinds dit voorjaar een groep Oekraïense vluchtelingen op. Een deel van hen heeft werk gevonden bij hem en enkele collega’s. Hij helpt ze om zich zo goed mogelijk thuis te voelen en organiseert ook taallessen. “Ik verwacht dat er na volgend jaar wel wat Oekraïners blijven hier. We moeten zuinig op ze zijn, net als op onze arbeidsmigranten.”

Anjerteler Chris Doelman uit Hoek van Holland besloot dit voorjaar spontaan om hulp te bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Via een appgroep boorde hij zijn netwerk aan en wist vele opvangplekken te regelen bij allerlei mensen. Op zijn eigen bedrijf heeft hij een opvang opgezet voor een groep van circa twintig Oekraïners, waarvan bijna de helft kinderen. Die gingen al snel naar school. De volgende stap was het regelen van werk voor zoveel mogelijk vluchtelingen.
“We hebben er acht aan het werk kunnen krijgen. In de winter wordt het rustiger, dan proberen we ze elders aan de slag te houden, net als onze tijdelijke krachten. Zo blijven ze in beeld voor volgend seizoen.”

40 procent werkt

Hiermee is de teler niet de enige. Eind augustus meldde het UWV dat er landelijk zo’n 31.000 Oekraïense vluchtelingen zijn aangemeld. Volgens de organisatie had zo’n 40 procent van hen werk gevonden in Nederland, vooral in de horeca en land- en tuinbouw. “In werkelijkheid komt het erop neer dat bijna alle volwassenen werken, want ze rekenen die 40 procent over alle vluchtelingen”, weet de teler.
Doelman schat in dat er in het Westland mogelijk zo’n duizend Oekraïners aan de slag zijn, of zijn geweest. Het werken met de vluchtelingen vraagt wel wat begeleiding. “De taal is best een obstakel, de meesten spreken geen Engels. Wij proberen nu zelf Nederlandse taalles te geven. We willen dat ze drie keer in de week anderhalf uur les hebben”, vertelt de anjerteler.

Integreren

Hij is voorstander van een betere integratie en vindt dat ook voor arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Polen belangrijk. “Als werkgever moet je ook aandacht hebben voor het sociale aspect. Het is belangrijk dat mensen zich thuis voelen, om functioneel op de werkvloer te zijn. Dat wordt vaak vergeten in de tuinbouw. Mijn oma zei altijd: ‘waar je werkt, daar is je vaderland’. Maar wat voor sociaal leven hebben arbeidsmigranten nou helemaal?”
Hij vindt dat de sector en de uitzendbranche meer aandacht moeten schenken aan de huisvesting van seizoenskrachten, zeker in deze tijden van arbeidsschaarste.

Lange termijnperspectief

Komend jaar blijven de vluchtelingen nog wel, voorziet Doelman. “De mensen bij ons komen uit het oosten van Oekraïne. Hun huizen zijn daar verwoest, alles is er kapotgeschoten. Volgend jaar wil ik ook in gesprek over het lange termijnperspectief. Ik denk dat er wel een aantal permanent in Nederland blijven. Dat motiveert ons ook om energie in de mensen te steken. Dat wordt op den duur anders als je weet dat ze weer vertrekken.”

Tekst: Koen van Wijk