Vanuit het niets begon Ties Verbaarschot met zijn bedrijf toen hij nog maar 21 jaar was. 2009 was zijn eerste teeltjaar. Inmiddels is het bedrijf gegroeid tot drie locaties van bij elkaar 8,6 ha, waar hij komkommers en een najaarsteelt tomaten heeft. En het groeit nog door. Op dit moment vindt er nieuwbouw plaats op locatie Meijel. Een kas van 2,6 ha is tegen de vlakte gegaan. Er komt een kas van 6 ha voor terug met diffuus glas en een dubbele AR-coating.

“Vanaf mijn vijftiende jaar wilde ik al ondernemer worden. Ik heb altijd gezegd dat ik teeltadviseur wilde worden, net als mijn vader. Maar de weg daar naartoe is lang. Je hebt zeker tien jaar ervaring nodig om een goede teeltvoorlichter te kunnen zijn”, blikt de jonge ondernemer terug. Dat vond hij erg lang. Dus begon hij ‘simpel’ met een eigen bedrijf.
Hij is nuchter over de snelle groei. “Er komen kansen voorbij om te kunnen groeien. Een paar jaar geleden kon ik dat nog niet betalen. Nu wel.” En juist het jong zijn, ziet hij als voordeel. “Je hebt dan nog niets te verliezen, omdat je op die leeftijd nog geen verantwoordelijkheid hebt voor een gezin. Daardoor kun je onbezorgder in het diepe springen.”

Drie BV’s

Verbaarschot begon in 2009 in Wellerlooi met het bedrijf dat hij TVK noemde. De ‘k’ is van komkommer of kas. In 2011 volgde TVM in Meijel en in 2012 TVH in Helenaveen. Het zijn alledrie zelfstandige BV’s. Op ieder van de locaties wordt hij bijgestaan door een bedrijfsleider en een teeltman. “Doordat het aparte BV’s zijn, kun je de resultaten gemakkelijk vergelijken”, noemt Verbaarschot als belangrijke reden.
Ook de afzet gaat apart. Twee bedrijven zijn lid van veiling BelOrta in België en één van komkommercoöperatie Kompany in Venlo. Deze situatie vindt de teler toch niet ideaal. In de toekomst, als hij geen verplichtingen meer heeft aan een van de twee, wil hij een keuze maken, zodat de afzet voor alle bedrijven via het zelfde afzetkanaal loopt.
Hoewel de bedrijven apart functioneren, werkt hij zelf overkoepelend: hij doet de teelt en planning van de arbeid. Op kantoor verzorgt iemand de administratie.

Hoge draad of traditioneel

Waarom komkommers, is een voor de hand liggende vraag. “Komkommers telen gaat niet vanzelf. Ze groeien het snelst en geven de meeste stress. Daarom trekken ze mij aan.” In het najaar volgen herfsttomaten. “Ik kan met deze strategie het beste rendement halen”, is de simpele verklaring.
Hij houdt er verschillende teeltsystemen op na: in de nieuwe kas en in Helenaveen heeft hij een hogedraadteelt en in Wellerlooi het traditionele systeem. “De hogedraadteelt is arbeidsintensiever, maar het arbeidsplaatje is vlakker en de komkommerproductie is hoger. Bij het traditionele systeem is er weliswaar minder arbeid, maar het komt in pieken. De kwaliteit van de komkommers is iets minder. Wat betreft de kostprijs maakt het niet veel uit. Ik denk dat de hogedraadteelt de toekomst heeft.”
Op alledrie de bedrijven is de plantdatum 20 januari. “Ik belicht niet. Het komende jaar wordt er in de komkommers meer belicht. Naar verwachting 25 ha. Ik denk dat het rendement te laag is. Ik plant vrij laat. Tegen de tijd dat ik in productie ga, is er alweer voldoende licht.” Alleen op het bedrijf in Wellerlooi, met de traditionele teelt, heeft hij een tweede komkommerteelt vanaf 15 juni. Op alle locaties volgt een herfstteelt met grove trostomaten ‘Speedella’.
Hij heeft voor zijn vader gekozen als teeltvoorlichter. Hij komt wekelijks langs om teeltadvies te geven. Prima, vindt Verbaarschot. “Hij is een goed klankbord en brengt veel kennis en ervaring mee, maar ik neem uiteindelijk zelf mijn beslissingen.”

Nieuwbouw

In 2011 kocht de jonge ondernemer de locatie in Meijel met de intentie er te gaan bouwen. Er stond toen een kas op, maar er was al een bouwvergunning voor uitbreiding. De WKK en grote buffer liepen al vooruit op de uitbreiding.
De bouw is begin oktober gestart. Het is de planning dat het eerste gewas er 15 januari 2017 in gaat. “Het wordt een standaard Venlo kas met een goothoogte van 6 meter en glasmaat 1,67 meter. In het kasdek kiest hij voor Terrasol glas van Van Looveren met 25% haze en een tweezijdige anti-reflectiecoating. “Ik verwacht een meerproductie van 10 tot 15%. Hoe meer licht, hoe meer productie. We hadden een plantdichtheid van 1,45 plant per m2 en deze verhogen we naar 1,55 plant per m2.” Hij verwacht de meerproductie te behalen op basis van proeven bij Wageningen University & Research in Bleiswijk, op het advies van zijn teeltvoorlichter en van wat hij bij collega’s met paprika en tomaat zag.
De teler ontvangt een subsidie in het kader van Marktintroductie energie-innovaties 2016 (MEI).

Gewasbescherming

“We proberen de gewasbescherming zoveel mogelijk biologisch te doen. We hebben vooral last van wittevlieg en spint. We proberen de plagen steeds voor te zijn door bijtijds natuurlijke vijanden in te zetten.”
De ondernemer gelooft niet zo in plantversterkende middelen. ”Er zijn nog geen proeven die bewezen hebben dat deze middelen echt iets doen. En als dat wel zo zou zijn dan wil ik ook nog uitproberen of ze dat bij mij op het bedrijf ook doen. We kunnen niet afwachten tot de plant ‘ergens overheen’ groeit.”


Snel netwerken
Ties Verbaarschot gaat dit jaar zeker weer naar Tuinbouw Relatiedagen Venray. “Het is een manier om snel te netwerken. In een of twee middagen kun je snel collega’s, vertegenwoordigers en relaties spreken.” Hij ziet het als extra gelegenheid naast de contacten die hij normaal al heeft. Met collega’s samen zit hij in een studieclub, hij bezoekt de gewasdagen bij Botany en gaat naar de voorlichtingsdagen van verschillende toeleveranciers, zoals Enza zaden.


Samenvatting

Acht jaar geleden begon Ties Verbaarschot als 21-jarige met het telen van komkommers en herfsttomaten. Zijn bedrijf groeide snel tot drie locaties van bij elkaar 8,6 ha. Nu is hij bezig met 6 ha nieuwbouw op een van de locaties. Het wordt een traditionele Venlokas met goothoogte 6 meter en glasmaat 1,67 meter. Het bijzondere is zijn kasdek van Terrasol glas met een hazefactor van 25% en een tweezijdige AR-coating. Hij verwacht hiermee een meerproductie van 10 à 15% te realiseren.

Tekst en foto’s: Marleen Arkesteijn.

Gerelateerd