De einddatum voor 100% Digitaal van 31 maart 2021 schuift op. Na overleg met partijen in de sector concludeert Royal FloraHolland (RFH) dat de snelheid waarmee de veiling 100% Digitaal wil realiseren, te ambitieus is. Daarnaast ontbreken er bepaalde functionaliteiten in Floriday om volledig digitaal te handelen. De noodzaak om verder te digitaliseren blijft staan en het platform wordt daarbij breed ondersteund vanuit de sector.

RFH begrijpt de kritiek en de zorgen in de markt en geeft hier gehoor aan. De uitrol van 100% Digitaal is complexer dan de veiling in november 2020 heeft ingeschat. Om de handel tussen telers en kopers volledig te ondersteunen via Floriday, is het onvermijdelijk om de einddatum op te schuiven. De signalen uit de ledenraad wegen zwaar mee in deze afweging.

Afstemming met marktpartijen

De komende weken stemt de veiling de vervolgaanpak voor de uitrol van 100% Digitaal af met verschillende partijen in de markt. Dit zijn onder andere de ledenraad, FPC-voorzitters, de verschillende softwareleveranciers, Blueroots, Plantform (inclusief de bloemengroep), SLB (onderdeel van de VGB), VBW en Flora Futura.
Doel van deze gesprekken is vast te stellen welke functionaliteiten nog noodzakelijk zijn voor gebruikers om met Floriday te werken en wat er kan worden verbeterd. Op basis van deze gesprekken volgt een duidelijk stappenplan en een tijdlijn waarin gebruikers en softwareleveranciers voldoende tijd krijgen om het platform zorgvuldig te implementeren. Op basis van deze gesprekken informeert de veiling telers, kopers, agenten en softwareleveranciers uiterlijk eind maart wat dit concreet betekent. Voorlopig verandert er dus niets aan de coulanceregeling en kan iedereen blijven handelen zoals dat nu gebeurt.

Complex proces

David van Mechelen, CFO van Royal FloraHolland: “We willen allereerst onze waardering uiten voor de inspanningen die iedereen de afgelopen maanden heeft geleverd. We nemen daarnaast de signalen uit de markt en van onze ledenraad serieus. We zijn ons bewust van de impact van de veranderingen voor de bedrijfsvoering op de tuin en bij kopers. De aanpassingen vragen om zorgvuldigheid, gewenning en meer tijd. Het succes van de ondernemingen van onze klanten staat voor ons centraal. Zeker met de piekperiode in aantocht is het belangrijk dat zij kunnen blijven handelen.”
Floriday is gebouwd op basis van intensieve samenwerking met groepen telers en kopers. “Pas als je het gaat gebruiken merk je wat er qua werkwijze verandert of wat er ontbreekt. Digitaliseren is meer dan de huidige werkwijze nabouwen. Het is een complex proces dat veel aandacht vraagt van alle partijen. Het vraagt een andere manier van werken en denken. Belangrijk is dat we elkaar daarbij helpen. We willen daarom nu rust inbouwen”, aldus Van Mechelen.

Minder risico op fouten

100% Digitaal moet zowel de aanbod- als vraagkant efficiënter en sneller maken. Bovendien helpt deze werkwijze om de sector te laten voldoen aan de aangescherpte financiële wetgeving in Europa. Digitaal veilen verlaagt ook het risico op fouten. Voor telers betekent dit dat hun aanbod online moet staan op Floriday. Kopers doen hun inkopen via dit platform of plaatsen orders via de digitale platformen FloraMondo en FloraXchange. Dit kan via een koppeling vanuit eigen software of via het scherm van Floriday. Connect-EAB gaat dan op termijn verdwijnen.