Formeel is een ambassadeur een hoge afgezant van een land of regering. Dat in de glastuinbouw de roep om ambassadeurs steeds luider wordt, bevestigt het belang van een beter imago en het krachtig uitdragen van goed ondernemerschap. Arbeid dreigt immers een probleemdossier te worden voor de glastuinbouw. Het is een wezenlijk en essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en dus vraagt verbetering van de complexe situatie om een gezamenlijke aanpak.

Zoals elke bedrijfstak heeft de glastuinbouw enerzijds te maken met de overheid, met de stijgende loonkosten als gevolg van de WAB als actueel voorbeeld. Daarnaast spelen macro-economische ontwikkelingen een rol. De concurrentie op arbeid wordt alsmaar groter, uitzendkrachten uit Oost-Europa komen nog wel, maar blijven steeds korter op teeltbedrijven. Bovendien hebben veel Poolse arbeidskrachten, door het aantrekken van de economie in hun land, meer perspectief en komen minder frequent naar Nederland.

Dat vereist extra aandacht voor goed en interessant werkgeverschap. Door het creëren van sfeer en het geven van aandacht kun je medewerkers langer aan het bedrijf binden. Ze komen enthousiast terug in het nieuwe seizoen, werven wellicht nieuwe potentiële medewerkers; ze worden ambassadeurs voor je bedrijf. Het is belangrijk dat medewerkers zoveel mogelijk facetten van het bedrijf kennen. Voor diverse activiteiten blijven mensenhanden nodig, maar de opmars van automatisering, mechanisatie en robotisering vraagt ook om een hoger opleidingsniveau. Schaalvergroting en professionalisering brengen nieuwe functies met zich mee, die specifieke kwaliteiten vereisen. Instroom van specialisten is een optie, maar doorgroeien van bestaande medewerkers ook. Vergeet echter niet dat innoveren een lovend streven is, maar dat dit ook gevolgen kan hebben voor de medewerkers. Besteed daar aandacht aan.

Deze ontwikkelingen vereisen een proactieve houding van ondernemers. Ondertussen zet Glastuinbouw Nederland zich volop in om ondernemers op gebied van arbeid zo goed mogelijk te faciliteren en de loonkosten zo laag mogelijk te houden. We zijn actief binnen initiatieven als Kasgroeit, Stigas, Go Go Greenhouse, Vlog uit de kas en de Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw. Aan de cao-tafel verdedigen we de belangen van de werkgevers, stellen we de WAB-problematiek aan de kaak en bespreken we gevoelige dossiers als de huisvesting van arbeidsmigranten. Samen optrekken, dat is in alle gevallen het credo. Bedrijven die niet investeren in goed personeelsbeleid, gaan de strijd verliezen.

Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland