Een coating die UV-licht omzet in PAR-licht en op die manier bijdraagt aan een hogere productie en een betere productkwaliteit. Dat is het principe van de PAR+-coating, die techbedrijf Physee vorig jaar lanceerde. Een eerste proef bij Koppert Cress toonde aan dat inderdaad kwaliteitswinst wordt geboekt. Vervolgproeven bij vruchtgroentetelers moeten meer inzicht geven in de te behalen meerproductie.

De ontwikkeling van de coating voor toepassing op kassen ontstond eigenlijk bij toeval. Voormalig natuurkundestudenten Willem Kesteloo en Sadiq van Overbeek van Physee ontwikkelden in eerste instantie namelijk een energieopwekkende coating voor ramen van gebouwen.
“Toen ik enkele jaren geleden door het Westland fietste, bedacht ik dat deze coating wellicht ook nuttig kon zijn voor de glastuinbouw”, zegt Van Overbeek. “Vooral omdat de coating zogeheten luminescente deeltjes bevat, die UV-straling absorberen en deze omzetten in PAR-licht. Dat is natuurlijk ideaal voor de gewasgroei: licht dat schadelijk is voor de plant wordt omgezet in licht dat bijdraagt aan de fotosynthese.” Bijkomend voordeel is dat het licht door die omzetting ook diffuus wordt gemaakt, waardoor dit dieper doordringt in het gewas. “Normaal gesproken resulteert diffusiteit in lichtverlies, maar dat is bij deze coating niet het geval.”

Positieve proefresultaten

De PAR+-coating werd afgelopen jaar voor het eerst getest in de praktijk: deze werd in juni 2021 opgebracht op 50 m² kasoppervlak bij Koppert Cress in Monster. Hierbij werd een vergelijking gemaakt met referentievakken zonder coating en een vak met regulier krijt. “We zagen duidelijk effect op de kwaliteit van de cressen. De groei was gelijkmatiger, de kleur en vorm waren beter en het gewas had minder stress. Er waren namelijk minder bruine vlekken zichtbaar op de bladeren”, zegt Kesteloo.
Naar aanleiding van de positieve resultaten wordt komend jaar een grotere proef opgezet bij het cressenbedrijf. Daarnaast gaan de techneuten een proef uitvoeren bij paprikabedrijf Bosch Growers. “Ook zoeken we nog komkommer- en tomatentelers die willen meedraaien in een proef. In deze gewassen moet de meerproductie die de coating kan opleveren het meest duidelijk worden. Op basis van metingen van Wageningen University & Research en eigen onderzoek verwachten we dat een meerproductie van 8 tot 10 procent haalbaar moet zijn.”

Levensduur van acht jaar

Kesteloo en Van Overbeek hebben hoge verwachtingen van de coating: zij zijn ervan overtuigd dat deze op termijn breed inzetbaar is in de glastuinbouw. “Vanwege de kwaliteits- en productiewinst die kan worden geboekt, maar ook omdat deze coating jaarrond kan blijven zitten”, zegt Van Overbeek. “Aangezien er geen licht verloren gaat, is de coating ook in de wintermaanden nuttig. Sterker nog: dan werkt deze nog beter, aangezien er op bewolkte dagen relatief meer UV-licht is.”
De ondernemers gaan ervan uit dat de kosten van de coating eenvoudig terug te verdienen zijn. “Waarschijnlijk is een teler om en nabij de acht euro per vierkante meter kwijt. De coating, die op ieder type kas is aan te brengen, behoudt echter minimaal acht jaar zijn functionaliteit en is daarmee uitermate duurzaam. Onze inschatting is dat een teler de kosten van de coating er in deze periode minimaal drie keer uit kan halen, door de kwaliteits- en productiewinst die wordt gerealiseerd.”

Tekst: Ank van Lier