De Zwitserse start-up Climeworks ontwikkelt een installatie die CO2 uit de lucht haalt voor de glastuinbouw. De installatie is een proefopstelling die in een drie jaar durende pilot zal worden getest. Dagelijks moet de installatie 2 tot 3 ton CO2 afvangen en aan een nabij gelegen kwekerij van sla, komkommers en tomaten afleveren, zo schrijft het magazine New Scientist.

Het ontwikkelde systeem, Direct Air Capture (DAC) genoemd, vangt lucht af in een gesloten ruimte, zoals in onderzeeboten en ruimtecapsules. De afgevangen buitenlucht wordt door een vezelig, sponsachtig filtermateriaal geleid dat is geïmpregneerd met op ammonia gebaseerde chemicaliën. Zodra het filter is verzadigd, wordt het gas vrijgelaten door het te verwarmen met warmte, in dit geval afkomstig van een nabijgelegen gemeentelijke afvalverbrandingsinstallatie. Het vrijkomende CO2 kan dan naar de 4 hectare grote kas worden vervoerd.

Hoge kosten

Volgens Dominique Kronenberg, COO van Climeworks, zijn de kosten van het op grote schaal afvangen van CO2 zo’n 600 dollar per ton, zo berekende de American Physical Society. Ook de Zwitserse start-up verwacht dat zij op dit kostenniveau uitkomen, en op termijn mogelijk iets goedkoper. Toch is deze prijs van CO2 uit de buitenlucht halen duurder dan het afvangen van rookgassen uit industriële processen of WKK-centrales. Bovendien is CO2 uit die processen zo’n 300 keer geconcentreerder.

Plaats onafhankelijk

Maar Kronenberg ziet, ondanks de hogere prijs, vooral de positieve kanten van het DAC-proces. “Het winnen van CO2 uit de buitenlucht kunnen we overal op de planeet doen”, aldus Kronenberg. “We zijn niet afhankelijk van een CO2-bron. Ook zijn we geen hoge transportkosten kwijt om CO2 op kwekerijen te krijgen.” De komende jaren krijgt Climeworks subsidie van de Swiss Federal Office of Energy, zodat zij de installatie kunnen fine tunen. Doel is om tijdens de driejarige pilot het proces goedkoper en efficiënter maken, zodat het bedrijf bestaansrecht krijgt.

Bron: Newscientist.com