De participatie van NPM Capital in tomatenkwekerij Agro Care is de eerste in zijn soort binnen de productietuinbouw. Gezien de ontwikkelingen elders (Noord-Amerika, Groot-Brittannië) kan het de voorbode zijn van wat straks misschien ‘alledaagse’ transacties zijn. Directeur Kees van Veen legt uit waarom deze investeringsmaatschappij Agro Care strategisch en financieel sterker maakt en helpt bij het realiseren van haar ambitieuze groeiplannen.

Stel: je hebt een gezond, groot tuinbouwbedrijf en onderhoudt goede relaties met de banken die je mede hebben gebracht waar je nu staat. Waarom zou je dan in zee gaan met een investeringsmaatschappij die de tuinbouwsector nog niet zo goed kent? Wat heeft zo’n partij, in dit geval investeringsmaatschappij NPM Capital uit Amsterdam, Agro Care te bieden dat een bank (of bankensyndicaat) niet kan bieden? Geld en goede raad kunnen het niet zijn, toch? Dat is hét domein van de grootbanken.

Banken terughoudend

“Ja en nee”, antwoordt Kees van Veen voorzichtig. “Het is waar dat banken ons tot op heden goed hebben geholpen. We merken echter dat we tegen de grenzen aanlopen van wat banken nog kunnen of willen doen.”
Na het uitbreken van de bankencrisis in 2008 zijn de financieringsvoorwaarden flink aangescherpt. Daar viel veel voor te zeggen, vindt ook Van Veen. Eén van de gevolgen is dat er bij financieringsaanvragen een groter aandeel eigen vermogen wordt geëist. “Daar hebben wij op zichzelf geen moeite mee”, zegt het directielid van ‘s lands grootste tomatenproducent (200 ha). “Wat wel een beperking werd, is de enorme terughoudendheid van banken bij het financieren van groei in het buitenland. En juist dáár liggen onze ambities.”

Eigen vermogen voor aandelen

De productielocaties van Agro Care in Tunesië en Frankrijk (deels joint ventures met Combivliet en Van den Bosch) en in Marokko zijn voor een groot deel met eigen vermogen gefinancierd. Om de groeispurt vol te houden was óf vreemd vermogen nodig van banken (lastig), óf eigen vermogen dat door een externe investeerder wordt ingebracht in ruil voor aandelen. Het is die laatste optie geworden. Financiële details zijn niet bekend gemaakt, maar we mogen aannemen dat het om een transactie van vele miljoenen gaat.

Groei over de grens

“NPM Capital helpt ons op meerdere manieren om nieuwe stappen te zetten”, licht Van Veen toe. “In de eerste plaats met eigen vermogen voor groei in het buitenland. We zijn in onderhandeling met de Tunesische overheid over uitbreiding richting 100 ha en er liggen concrete uitbreidingsplannen voor onze joint venture in Frankrijk, waar we sinds vorig jaar actief zijn. Franse consumenten willen lokaal geteelde tomaten en daarin wordt nog lang niet voorzien. Daarnaast oriënteren wij ons op de Duitse en Engelse markt. Ik verwacht niet dat daar al op korte termijn veel gaat gebeuren, maar marktkennis is een eerste vereiste.”

Strategische versterking

Naast financiële slagkracht heeft de externe investeerder veel kennis en expertise in huis op het gebied van strategievorming, organisatieontwikkeling en bedrijfsovernames. “Als je een paar keer met die gasten gesproken hebt, merk je dat je nog heel veel kunt leren. Zij zijn gewend om strategische opties tot in detail uit te werken en met cijfers te onderbouwen. Wij hebben altijd veel op gevoel gedaan. De inbreng van de investeringsmaatschappij draagt bij aan de verdere professionalisering van ons bedrijf, zowel strategisch als operationeel. Dat levert onze nieuwe partner natuurlijk ook rendement op. Ik ben heel benieuwd wat dit avontuur ons de komende jaren gaat brengen.”

Tekst: Jan van Staalduinen