De tweede coronagolf gaat in heel Europa gepaard met maatregelen die het sociale verkeer beperken. Niet-essentiële winkels, zoals bloemisten en tuincentra, zijn in tal van landen voor langere tijd gesloten. Vergelijkbare maatregelen in het voorjaar leidden tot een acute crisissituatie in de sierteelt, die gelukkig van korte duur was. Volgens Dennis van Leeuwen hebben chrysantentelers geleerd van de eerste golf en wordt er nauwelijks minder geplant.

Van Leeuwen is lid van telersvereniging VannoVa, waarbij acht chrysantenbedrijven zijn aangesloten. Samen met de nieuwe voorzitter Remco van Ruyven geeft hij in het januarinummer van Onder Glas uitleg over de visie en strategie van hun coöperatie, die mikt op het hogere marktsegment. Dat maakt ze wellicht extra kwetsbaar voor de huidige marktsituatie, want supermarkten – zo ongeveer de enige plaatsen waar consumenten nu bloemen en planten kopen – behoren niet tot hun vaste afnemers.

Belangrijke dagen meegepakt

“We zijn extra kwetsbaar gezien ons afzetpatroon. Daar heb je gelijk in”, erkent de jonge ondernemer. “Wij moeten het hebben van de betere bloemisten en vooral Rusland is voor ons heel belangrijk. Ook daar zijn veel winkels gesloten. In het voorjaar hadden we de mazzel dat het coronavirus in Rusland later de kop opstak dan in West-Europa, waardoor we de zeer belangrijke Vrouwendag eind maart nog konden meepikken. In het najaar is Allerzielen op 1 november een belangrijke bloemendag voor de Zuid-Europese markt. Ook toen waren de winkels nog open. Momenteel zitten we echter in een duidelijk dal en dat zal nog wel even aanhouden, ben ik bang.”

Uitzingen

In het voorjaar reageerden chrysantentelers op de plotselinge terugval in de vraag door tijdelijk minder te planten. Een enkeling besloot zelfs om helemaal niets meer te planten tot er zicht was op herstel. Gebeurt dat nu ook?
Van Leeuwen: “Voor zover ik weet niet, in elk geval niet binnen onze vereniging. Een leerpunt van afgelopen voorjaar was dat je niet met lege handen wilt staan als de winkels weer open gaan. De lockdowns zijn vervelend voor iedereen en zullen niet langer duren dan strikt noodzakelijk is. Bij een teeltduur van gemiddeld negen weken wil je niet het risico lopen dat je in maart ‘nee’ moet verkopen.” Voor chrysanten van topkwaliteit zijn altijd afnemers te vinden, heeft de teler ervaren. Het betekent wel dat zijn bloemen tijdens deze periode ook voor beduidend lagere prijzen bij supermarkten en tankstations staan. “Daar ontkom je niet aan”, zegt hij gelaten. “Het is even slikken, maar beter dan het alternatief van stilliggen. We moeten het gewoon uitzingen tot het normale economische verkeer weer hervat kan worden. Zo simpel is het.”

Tekst: Jan van Staalduinen, beeld: Studio G.J. Vlekke