In de belichte tomatenteelt zijn ondernemers al bezig met de nieuwe teelt. Voor sommige bedrijven is al gezaaid, sowieso moeten telers hun plannen al klaar hebben. De keuze van de juiste onderstam is daarbij belangrijk, met name omdat in de winter veel energie nodig is om de plant generatief te maken als deze te vegetatief groeit door een te sterke onderstam.

Bij de keuze voor het juiste uitgangsmateriaal moet een aantal belangrijke aspecten in ogenschouw worden genomen. Rassen zijn bijvoorbeeld steeds groeikrachtiger geworden. Daarbij komt dat de belangrijkste zaadhuizen diverse onderstammen hebben en de keuze dus steeds groter wordt om de juiste combinatie te vinden.
Essentieel is dat de onderstam goed matcht met het ras. Merlice is bijvoorbeeld een sterk groeiend ras; dan is het in de belichte teelt niet verstandig om voor een sterke onderstam te kiezen. Bij een dergelijke combinatie ligt het gevaar van crazy roots op de loer door te veel groei en een onjuiste plantbalans.

Plantdichtheid

Een tweede punt van aandacht is de juiste plantdichtheid. Een hogere plantdichtheid betekent meer arbeid in het gewas en dus meer kosten. Met minder koppen per vierkante meter ontstaat een betere, generatievere balans. Advies is om meteen al op de juiste afstand te starten; op de ‘winter-plantdichtheid’. Stelregel is dat alles wat je na de langste dag (21 juni) plant, al op winterdichtheid moet worden gezet. Daarvoor kun je nog wel extra koppen hanteren. Bij deze adviezen gaan we uit van een belichtingsniveau van minimaal 180 mmol.

Tekst: Willem Valstar, StarGrow Consultancy.

Gerelateerd