De Van der Knaap Group levert aerobe bioreactoren voor de productie van organische vloeibare meststoffen. Hierbij worden voedingsrijke organische reststromen door micro-organismen omgezet in koolzuurgas, water en voedingsionen. In de huidige vorm leveren deze reactoren 100% van de voeding voor tomaat of paprika. Daarbij ontstaat 5-10% van de koolzuurgasvraag van het gewas.

Wageningen University & Research berekent met een model, hoeveel koolzuurgas en voeding een bioreactor kan produceren als er tegelijk verschillende minder voedingsrijke organische reststromen worden bijgemengd.

Decentraal opwekken van CO2

Uit scenariostudies blijkt dat de bestaande organische reststromen de huidige vraag van de glastuinbouw naar voeding en koolzuurgas vier tot keer dekken (2 Mton/jaar CO2) terwijl het aantal transportbewegingen acceptabel blijft. Geselecteerde stromen zijn mestsoorten, GF2, champost, groenafval, riet en gras.
Decentraal opwekken van CO2 past binnen het systeem waarmee partner OCAP al ervaring opdoet. Punten van aandacht zijn het afvangen of voorkomen van waterdamp en ammonia in de afgassen van de oxidatieve bioreactor. Door de lage werktemperatuur bevatten gassen uit een aerobe bioreactor minder van de componenten waar met branders geproduceerde CO2 op bewaakt wordt. Het project is gefinancierd door Kas als Energiebron.

Tekst: Chris Blok