CO2 is voor plantengroei een onmisbare grondstof. Het moet op de juiste plaats in de plant komen, namelijk in de chloroplasten waar de fotosynthese plaatsvindt. Het blad neemt CO2 vanuit de lucht op via de huidmondjes. Dit moet dan wel bij bladeren komen die licht opvangen.

In verschillende onderzoeken bij Wageningen University & Research ligt de nadruk op de verdeling in de kas op meerdere plaatsen tussen het gewas. Dit gebeurt met een nauwkeurige analyser die is gekoppeld aan een 8 kanaals multiplexer.

Terugbrengen doseercapaciteit

De gevonden verschillen in concentratie in de lucht tussen het gewas zijn klein in vergelijking tot de verschillen die bestaan door verlies van CO2 door ventilatie. Bij doseren van zuivere CO2 kunnen onderzoekers wel kortdurend plaatselijk hogere concentraties meten.
Een effectieve manier om de CO2-verliezen te beperken is door het terugbrengen van de doseercapaciteit tot een hoeveelheid die iets hoger ligt dan de hoeveelheid die het gewas opneemt. Kas als Energiebron financiert deze onderzoeken.

Tekst: Arie de Gelder