De proefnemers bij het Delphy Improvement Centre krijgen het telen onder 100% LED’s steeds beter in de vingers, ook met cherrytomaten. Na week 49 begon het brixgehalte te stijgen. Teler Ed van der Knaap vergelijkt de resultaten met zijn eigen gewas, want hij teelt ook Juanita.

Het voorjaar is in aantocht en de daglengte en de lichtintensiteit nemen toe. Het tomatengewas van de proef ‘De duurzame smaaktomaat’ bij het Delphy Improvement Centre is de winter goed doorgekomen onder de belichting. Adviseur Henk Kalkman, teeltmanager Rick van der Burg en tomatenteler Ed van der Knaap blikken terug op de afgelopen maanden.
Het cherrytomatenras Juanita is 28 juni gezaaid. De geënte (Maxifort), getopte planten zijn vervolgens in week 33 geplant. De opbouw van het gewas vond plaats in een periode dat er nog voldoende buitenlicht was. De plantafstand was bij aanvang 3,5 planten per m2. In week 35 is een extra stengel aangehouden, waardoor de afstand 4,4 stengels per m2 werd. De eerste oogst volgde in week 40.

Natuurlijk licht

Een half jaar later concludeert Henk Kalkman dat de groei steeds naar wens is verlopen. “We zijn alleen iets trager dan de planning.” De productie tot en met week 8 is 15,2 kg per m2. Het deel van de proef dat met een hogere EC wordt geteeld zit op 14,5 kg per m2. De brixwaarde zit inmiddels op 8,2. De relatie tussen het gemiddeld vruchtgewicht en de brixwaarde valt op: hoe grover de vruchten, des te lager de brix. Vanaf week 49 nam de brixwaarde toe en nam het gemiddeld vruchtgewicht af.
Ook de gewasgroei is toegenomen. “Het is volkomen logisch”, vindt de adviseur, “in de winter was de plant volledig afhankelijk van de belichting met LED’s en nu komt daar het natuurlijk licht weer bij.” In week 5 is daarom een stengel bijgezet, naar de eindafstand van 5,3. “Daarmee willen we voorkomen dat de vruchten te grof worden”, legt Van der Burg uit. In de winter zijn ook een paar goten terug getopt van 4,4, naar 3,7 stengels per m2, om het effect daarvan straks te vergelijken met de rest van de afdeling.

Energiedoelstelling

Ed van der Knaap van Kwekerij ’t Woudt teelt zelf de rassen Juanita en Piccolo. Hij heeft een SON-T belichtingsinstallatie van 130 µmol/m2/s. Dat is een flink verschil met de LED-installatie in deze proef, want die bestaat uit 104 µmol/m2/s toplicht in combinatie met twee rijen tussenlicht van ieder 53 µmol, samen goed voor 210 µmol/m2/s. Met deze installatie is 18 uur per etmaal belicht. Hij ziet zeker verschillen tussen het gewas in de proef en op zijn eigen bedrijf.
“Onder de SON-T lampen is het gewas iets generatiever dan onder de LED’s. Maar ik zie ook verschillen die zijn ontstaan door het tussenlicht. De bladeren worden daardoor iets groter. En ja, het gemiddeld vruchtgewicht is in de proef iets hoger dan op ons bedrijf”, legt hij uit. Wat betreft de energiedoelstelling volgt de proef strak de prognose. Dat komt met name door het intensieve schermen in de winterperiode. De kas heeft namelijk drie schermen; een verduisterscherm, een energiescherm (Luxous 1347 FR) en een diffuus scherm (New Harmony 2315 O FR).

Teeltlengte

Terugkijkend is het een koude winter geweest, maar wel één met veel licht. De teelt zal nog doorgaan tot begin augustus. Dan is de totale teeltlengte 50 weken. Ook de komende tijd zal de belichtingsinstallatie volop worden ingezet. Het tussenlicht zal de hele zomer branden, met uitzondering van hele warme dagen. Kalkman: “We kunnen inmiddels wel concluderen dat de LED’s zeer geschikt zijn voor bijbelichten, met name in najaar en voorjaar als het te warm is voor SON-T lampen.
Deze proef is gestart op initiatief van Philips Lighting, samen met Delphy, De Ruiter, Svensson, Gremon Systems en Cultilene.

Tekst en foto: Pieternel van Velden.

Gerelateerd