Gerben Messelink, werkzaam als onderzoeker bij Wageningen University & Research in Bleiswijk, is benoemd tot buitengewoon hoogleraar Biologische plaagbestrijding in de glastuinbouw. Deze functie behoort bij de leerstoelgroep Entomologie van prof. Marcel Dicke. De buitengewone leerstoel wordt gefinancierd door Koppert Biological Systems en is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Stimuflori. 

In zijn rol als bijzonder hoogleraar zal Messelink zich inspannen voor het versterken van de verbinding tussen fundamenteel ecologisch onderzoek en toegepast onderzoek aan biologische bestrijding. Hij zal zich bij zijn werkgever Wageningen UR Business Unit Glastuinbouw verder toeleggen op onderzoek naar de rol van generalistische predatoren in weerbare teeltsystemen onder glas. Daarbij gaat het om de complexiteit bij bestrijding van meerdere plagen, de complementariteit van natuurlijke vijanden en de interactie van biologische bestrijding met plantweerbaarheid.

Biologische plaagbestrijding

Messelink studeerde ecologische gewasbescherming aan Wageningen Universiteit. Na zijn studie ging hij 2 jaar aan de slag als plantenziektekundige in het bedrijfsleven. In 1999 begon hij als onderzoeker bij het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroenten in Naaldwijk. Bij dit proefstation, dat later opging in Wageningen University & Research, richtte hij zich volledig op het onderzoek aan biologische plaagbestrijding onder glas.
In 2012 promoveerde Messelink aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij zijn loopbaan continueerde als senior wetenschappelijk onderzoeker entomologie.

Nieuwe bestrijders

Mede door het werk van Messelink is een aantal nieuwe biologische bestrijders op de markt gekomen, waaronder de roofmijt Amblyseius swirskii voor de bestrijding van trips en wittevlieg, de bodemroofmijt Macrocheles robustulus voor de bestrijding van trips en rouwmuggen en de sluipwesp Aphidius matricariae voor de bestrijding van bladluis. Zijn werk aan methoden voor preventieve inzet en langdurige vestiging van natuurlijke vijanden heeft in sterke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van weerbare teeltsystemen.