In heel wat perk- en potplantenteelten worden frequent remstoffen toegepast om een compacte plantopbouw te realiseren. Ook lichtkleuren hebben invloed op de celstrekking van gewassen. Toepassing van specifieke lichtrecepten in de teelt kan het gebruik van remstoffen wellicht overbodig maken. Dat bespaart kosten, verkleint de kans op emissie van ongewenste stoffen naar de omgeving en kan het teeltresultaat ten goede komen. Iedere gewasbespuiting, zelfs met gewoon water, resulteert immers in een kortstondige groeidip.

In een proef waarin sturing op een compacte groei met behulp van (blauw) LED-licht centraal stond reageerden impatiens, petunia, tagetes en violen goed op aanvullend groeilicht (250 µmol/m².s) met 35% blauw licht in de namiddag. Dit was te lezen in Onder Glas, december 2021. Een vervolgproef vanaf eind mei onder aangepaste condities moet meer licht werpen op de praktische gebruikswaarde van LED-installaties voor groeiregulering.

5% en 35% blauw licht

Onderzoeker Mark van Hoogdalem van Wageningen University & Research kreeg van het programma Kas als Energiebron van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV en de Club van 100 van Wageningen UR opdracht om de mogelijkheden van groeiregulering met behulp van LED-lampen te onderzoeken. Hij maakte gebruik van een Oreon LED-installatie, die over vijf onafhankelijk regelbare kanalen beschikt.
“Hiermee konden we zowel een referentiespectrum aanbieden met 90% rood, 5% groen en 5% blauw licht, als een extreem behandelingsspectrum met 60% rood, 5% groen en 35% blauw licht”, vertelt hij. “Verrood licht bevordert de strekking van een gewas, terwijl rood en vooral blauw licht dat juist onderdrukken. Deze lichtspectra en hun onderlinge verhoudingen hebben grote invloed op de aanmaak en activiteit van twee cruciale eiwitten die de strekking van plantendelen reguleren. Ook het moment op de dag waarop een plant een specifiek spectrum ontvangt, kan verschil maken.”

Temperatuurverlaging

In de afgelopen maanden analyseerde Van Hoogdalem nog tal van data, waaronder die van een aanvullende behandeling met kortstondige temperatuurverlaging van 18ºC naar 12ºC in de vroege ochtend. “De invloed daarvan was minder eenduidig dan die van blauw licht, maar zou voor specifieke soorten en omstandigheden zeker een nuttige aanvulling kunnen zijn”, zegt de onderzoeker nu. “Waar we het in elk geval over eens zijn, is dat groeiregulering op basis van licht perspectief biedt en een verdere verkenning waard is.”

Vervolgonderzoek

Vanaf eind mei start vervolgonderzoek. In overleg met de begeleidingscommissie wordt nu voor een andere opzet gekozen met een minder extreem lichtspectrum. Van Hoogdalem: “Naast het ongewijzigde referentiespectrum zetten we een spectrum in met 85% rood, 5% groen en 10% blauw licht. Dat sluit beter aan bij de installaties en lichtrecepten die nu gebruikelijk zijn. Daarnaast houden we een iets hogere etmaaltemperatuur aan dan de 18ºC uit de eerste proef. Overdag mag de temperatuur nu iets oplopen. Dit regime sluit ook beter aan op de huidige teeltpraktijk.”
De onderzoeker wil het stuurspectrum zowel in namiddag toepassen als in de ochtend. Hij gaat het ook vergelijken met referenties in een kas zonder LED (maar mét SON-T) waar deels wel en deels geen remstoffen toegepast zullen worden. “Het zal een realistischer indruk geven van de mogelijkheden om de plantopbouw met behulp van specifieke lichtspectra te beïnvloeden”, verwacht hij. “In het najaar willen we daar uitsluitsel over hebben.”

Tekst: Jan van Staalduinen