Sinds vorig jaar het ToBRFV-virus op een aantal tomatenbedrijven in Nederland is gevonden, zijn bedrijfsbezoeken in de ban gedaan. Excursies vinden nog wel plaats, alleen niet meer in de kas, zegt Eric Vereijken van Vereijken Kwekerijen. Hij denkt dat de kennisuitwisseling nu in gevaar komt.

Klopt het dat tomatentelers elkaar steeds minder bezoeken?

Ja.

Hoelang is die ontwikkeling al aan de gang?

Sinds vorig jaar is iedereen door de komst van het Rugose-virus (ToBRFV, red.) heel voorzichtig geworden met bezoeken op de tuin. Het jaar daarvoor waren sommige telers ook al voorzichtiger, zeker met grote of vreemde groepen, vanwege het Tomato chlorosis virus.

Speelt dit ook bij andere gewassen?

Volgens mij is het vooral een probleem in de tomatenteelt, al heb ik daar geen precies inzicht in. In de komkommerteelt heb je het bontvirus gekregen, maar ik hoor dat de mensen daar toch nog wel bij elkaar op de tuin komen. Alleen weet ik niet hoe vaak en met hoeveel.

Denkt u dat de excursies weer terug zullen keren, of is dit het Nieuwe Normaal?

Ik denk dat de excursies wel terug zullen keren, maar misschien op een andere manier. Ik hoor dat mensen nog wel bij elkaar komen, maar dan niet in de kas. En elkaar met video-opnamen op de hoogte brengen van de stand van het gewas.

Doe u dat zelf ook?

Nog niet.

Wanneer heeft u voor het laatst een collega bezocht?

Wij lopen nog wel intern rond op onze zes bedrijven, maar niet bij anderen.

Wat betekent dit voor de gewascoöperatie? Komt daardoor de kennisuitwisseling in gevaar?

Ik denk dat de kennisuitwisseling in gevaar komt en telers minder goed op de hoogte zijn van bepaalde zaken en minder zien wat er bij collega’s gebeurt. De tuinbouw is natuurlijk wel sterk geworden door informatie met elkaar te delen.

Wat verwacht u voor de toekomst?

Ik verwacht dat er nieuwe manieren komen om kennis uit te wisselen, waaronder het uitwisselen van filmpjes en dergelijke.

Wat betekent dit bijvoorbeeld voor Kom in de Kas, of voor andere bezoekers, zoals toeristen, hoogwaardigheidsbekleders en de pers? Moeten die voortaan wegblijven?

Het is wel riskant geworden. Ik denk niet dat er dit jaar tomatenbedrijven aan Kom in de Kas zullen deelnemen. Ik weet niet of er mensen zijn die hun kas nog open durven te zetten. Je weet niet of er andere tomatentelers tussen zitten of personeel dat er werkt.

Wat doet u zelf om besmetting te komen? Heeft u extra maatregelen getroffen?

Wij zorgen dat er geen vreemde mensen binnenkomen, dat is het allerbelangrijkste. En verder: handen ontsmetten bij binnenkomst. Wij wisselen ook per rij handschoenen. En schaartjes en mesjes zijn allemaal apart per rij. We hebben dit jaar ook extra grondig ontsmet. We hebben daardoor een langere teeltwisseling gehad.

Hoe zit het dan met toeleveranciers en teeltadviseurs?

Toeleveranciers komen in principe niet binnen, die zetten buiten hun spullen neer. En als er adviseurs op de tuin komen, gaan die in het pak.

Als ik het goed samenvat behoren excursies in de tomaat dus tot de verleden tijd?

Op dit moment wel. Zolang niet helemaal duidelijk is waar het gevaar precies zit en hoe we met een besmetting om moeten gaan, zal dat nog wel even zo blijven.

Tekst: Mario Bentvelsen, beeld: Wilma Slegers