De laatste jaren zien we in de teelt van alstroemeria meer problemen met streepjes en stippen in het blad. Alstroemeria heeft van oudsher vrij kwetsbaar blad dat makkelijk beschadigt of afbreekt. Het blad is echter wel een essentieel onderdeel van de sierwaarde van de bloem. Daarnaast is het blad nodig voor een optimale fotosynthese en verdamping van het gewas.

Er hebben zich de laatste tien jaar sterke veranderingen voorgedaan in de veredeling en teelt. Zo kan niet meer worden gesproken van de traditionele typen als Orchid, Aurantiaca, Butterfly of hybriden. Deze genetisch sterk van elkaar verschillende typen alstroemeria hadden hun eigen kenmerken qua teelt, maar ook qua blad. De huidige rassen zijn veel meer een mengvorm geworden van de oorspronkelijke genotypen.
Daarnaast wordt er meer uren belicht en is het lichtniveau ook sterk omhoog gegaan. Het gemiddelde lichtniveau bij een alstroemeriabedrijf is ongeveer 100 µmol PAR, maar er zijn al bedrijven met 150 µmol PAR geïnstalleerd vermogen. Meer dan 25% van het teeltareaal is bovendien al voorzien van hybride belichting (LED + SON-T).

Klimaatmonitoringsproject

In perioden met relatief lage nachttemperaturen en hogere natuurlijke instraling, zien we zo nu en dan witte streepjes of stippen in de bladeren ontstaan. Dit kan heel plotseling gebeuren. Vaak is dit aan het einde van de winter, maar het kan ook in de zomer nog voorkomen.
Er is al veel gebrainstormd over de mogelijke oorzaken. Vanwege de behoefte aan meer data is, naast een fysiologisch/virologisch onderzoek, een traject gestart met bladanalyse om te zien of er verbanden zijn te leggen met de opname of verhoudingen van bepaalde voedingselementen.
Ook is er begin dit jaar een klimaatmonitoringsproject gestart. Hieraan nemen vijf bedrijven deel die worden begeleid door FloriConsultGroup en Wageningen University & Research Glastuinbouw. Door de installatie van Pyrgeo uitstralingsmeters, warmtebeeldcamera’s en PAR-meters op de bedrijven en het vergelijken van live klimaat data, hopen we meer inzicht te krijgen in de effecten die optreden onder invloed van onder andere instraling, uitstraling, gebruik van doeken en belichting.

Meer kennis

Het is de eerste keer dat er bij alstroemeria via LetsGrow een vergelijkingsproject is gestart. Dit heeft al veel nieuwe inzichten opgeleverd. Onder meer dat alstroemeria weliswaar een matige verdamper is, maar dat het hoge PAR-niveau niet altijd beperkend hoeft te zijn voor fotosynthese. Ook wordt meer en meer bevestigd dat beheersing en op niveau houden van vocht in de kaslucht bij hoge instraling en temperatuur ook een belangrijke factor is voor een optimale plantgroei. Het project loopt nog door en de verwachting is dat er nog meer kennis kan worden opgedaan.

Tekst: Marco de Groot, FloriConsultGroup