Steeds meer glastuinders investeren in windbreekgaas om glas- en gewasschade door windstoten te voorkomen. Deze trend komt voort uit het feit dat in ons land de weersomstandigheden steeds extremer worden. Vooral tuinbouwbedrijven die grenzen aan een open vlakte lopen hierdoor risico. Verzekeraars stellen de montage van windbreekgaas vooralsnog niet verplicht.

Kasonderhoudsbedrijf TST in Monster monteert sinds een jaar of acht windbreekgaas op kassen. Aanvankelijk was dit gaas nog niet heel populair, maar de laatste jaren neemt het aantal aanvragen een vlucht, geeft salesman Bas van Prooijen aan. “Vooral na de grote storm in januari 2018 nam de belangstelling toe. Inmiddels is naar schatting 30 hectare van de 850 hectare glas die wij in onderhoud hebben voorzien van dit gaas. En dit areaal neemt ieder jaar toe. Zo hebben we recent 200 meter windbreekgaas aangebracht op de locatie van Prominent 1 in ’s-Gravenzande.”

Kwetsbaar

Van Prooijen wijt de toenemende vraag aan de veranderende weersomstandigheden in ons land. “Het klimaat wordt steeds extremer en forse rukwinden en windhozen komen vaker voor. Kassen zijn dan kwetsbaar, vooral wanneer ze aan een open vlakte grenzen. Iets wat ook steeds vaker het geval is, aangezien bedrijven steeds groter worden. Vroeger, toen sprake was van kleine bedrijfjes dicht bij elkaar, hield men elkaar letterlijk en figuurlijk uit de wind. Ook het feit dat kassen steeds hoger worden, vergroot de kwetsbaarheid voor wind.”

Tienduizenden euro’s schade

Wanneer sprake is van windschade, loopt deze al snel in de tienduizenden euro’s, geeft hij aan. Deze ontstaat niet alleen door glasschade, maar ook doordat glas gaat ‘rollen’ en op die manier schade toebrengt aan andere ramen, het schermdoek, teeltgoten, het gewas, et cetera. “In het verleden kozen telers als eerste optie voor een stormbeveiliging van binnenuit. Hierbij wordt een extra goot-nok-goot-verbinding gemonteerd, waarbij de nok als het ware naar beneden wordt getrokken door een staalkabel. Hierdoor kan het dek weliswaar niet oplichten, maar het risico op glasschade blijft bestaan. Dat is minder aan de orde bij de installatie van windbreekgaas.”

Golfbreker

Windbreekgaas is een flexibel gaas met kleine gaatjes van circa 1 bij 1 cm. “Je kunt het vergelijken met een tennisdoek. Dit gaas wordt standaard gemonteerd tegen de kopgevel, tussen de nok en de goot. Als de wind door dit gaas gaat, wordt de kracht van de wind gebroken. Vergelijk het met het principe van een golfbreker. Hierdoor kan de wind geen grote klappen meer geven tegen de gevel of het dek.”
In sommige gevallen, zoals bij Prominent 1, wordt het gaas ook gemonteerd aan de zij- en achtergevel. “Dit is vooral aan de orde bij bedrijven die direct grenzen aan een grote open vlakte; Prominent 1 ligt bijvoorbeeld aan een open water. Hierdoor kan de windkracht snel exploderen. De montage aan de zij- en achtergevel gebeurt door middel van een speciale stalen constructie, waar het gaas tegenaan rust.”

Investering

Hoe duur het monteren van windgaas is, hangt volgens Van Prooijen af van het type kas. “Bij een niet al te grote kas en standaard montage bij de kopgevel moet je uitgaan van een investeringsbedrag van 3.000 tot 5.000 euro. Bij grotere kassen, waar ook gaas moet komen aan de zij- en achtergevel, zit je ergens tussen de 10.000 en 15.000 euro. Wanneer je hiermee één stormschade weet te voorkomen, heb je dit bedrag al terugverdiend.”
Volgens hem stellen verzekeraars het gaas nog niet verplicht, maar komt installatie hiervan wel regelmatig aan bod in gesprekken over preventieve maatregelen. “Telers vrezen vaak dat het gaas licht wegneemt. Maar omdat het gaas behoorlijk grote ‘vakjes’ heeft, is het schaduweffect minimaal. Je zult waarschijnlijk wel iets minder licht in je kas krijgen, maar het verlies is beperkt.”

Niet voor ieder bedrijf interessant

De salesman verwacht niet dat windbreekgaas op termijn de standaard wordt in de Nederlandse glastuinbouw. “Of dit gaas interessant is, hangt vooral ook af van de ligging en de hoogte van een kas. Maar dat het aantal bedrijven dat investeert in het speciale gaas de komende jaren verder zal groeien, daarover bestaat geen twijfel. De klimaatverandering geeft het areaal glas met windbreekgaas een verdere boost.”

Tekst: Ank van Lier