Vanwege allerlei technische ontwikkelingen en intensievere teeltmethoden neemt de noodzaak tot het regelen van de vochthuishouding op plantniveau toe. In moderne tuinbouwkassen speelt ventilatie dus een cruciale rol. Bovendien resulteert dit in een uniformer kasklimaat.

Door verticale luchtcirculatie worden droge lucht en warmte optimaal in de kas verdeeld zodat er een gelijkmatige ontwikkeling van het gewas ontstaat. De lucht wordt via een aerodynamische geleider over een groot oppervlakte verspreid waardoor ook op wortelniveau een constante lage luchtsnelheid ontstaat die de kans op ziektes verkleind. Met de Mulifan V-FloFan vermindert u dus op een eenvoudige en energiezuinige wijze de nadelige gevolgen van vocht.

Selectie ventilator

De V-FloFan kan voor uiteenlopende gewassen worden ingezet. De ventilator is eenvoudig op te hangen en is eenvoudig te onderhouden. Een cruciaal onderdeel van actieve klimaatbeheersing is echter de selectie van de juiste ventilator. Zorg er altijd voor dat dit is gebaseerd op uw specifieke kasomstandigheden. Bijvoorbeeld, voor kassen met grote temperatuur- en/of luchtvochtigheidsverschillen kan een horizontale circulatieventilator (40 of 50 cm) een oplossing zijn. Deze horizontale circulatieventilator mixt de lucht met meer snelheid en kracht.