Rechercheurs van de NVWA-IOD hebben dinsdag 21 september de locatie van twee bedrijven en een woning in Zuid-Holland doorzocht. Deze twee bedrijven worden ervan verdacht dat zij samenwerken bij het maken en gebruiken van een niet-toegelaten middel om het zeer besmettelijke plantenvirus ToBRFV te bestrijden.

Dit virus is ongevaarlijk voor mens en dier, maar kan grote gevolgen hebben voor de tomatenteelt. De rechercheurs hebben bij beide bedrijven de bedrijfsadministratie in beslag genomen. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Tomatenbedrijven onder toezicht van de NVWA

ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus) is een relatief nieuw en een zeer besmettelijk tomatenvirus dat zich snel verspreidt via contact. Op dit moment staan 29 bedrijven in Nederland onder toezicht van de NVWA vanwege een besmetting met het virus. EU-lidstaten zijn verplicht de introductie en verspreiding van dit zogenaamde quarantaine-organisme tegen te gaan. Het niet-toegelaten middel bevat vermoedelijk een zwakke stam van het virus. Wanneer planten hiermee worden behandeld, is er feitelijk sprake van het verspreiden van het virus. Dit is verboden. Een vermoeden van aanwezigheid van dit virus of een vastgestelde besmetting moet direct bij de NVWA worden gemeld.

Besmette planten

Eerder tijdens dit onderzoek stuitten de rechercheurs in Zuid-Holland op een kas met daarin met ToBRFV besmette planten. Vermoedelijk werd in deze kas geëxperimenteerd met het virus. Dat is alleen toegestaan als daarvoor een vergunning is afgegeven. Dat was hier niet het geval. Ook was de aanwezigheid van het virus niet gemeld bij de NVWA, terwijl dat wel verplicht is.
Uit nader onderzoek kwamen twee bedrijven uit Zuid-Holland naar voren, die vermoedelijk in de aangetroffen kas een middel maakten en gebruikten waarmee het tomatenvirus kan worden bestreden. Ook dat is niet toegestaan. Een middel tegen plantenziekten, plagen en onkruiden mag alleen worden gebruikt als het in Nederland is toegelaten.

NVWA-IOD

De NVWA-IOD (Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) voert strafrechtelijke opsporingsonderzoeken uit. Dat gebeurt in samenwerking met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. De NVWA-IOD richt zich voornamelijk op complexe, ketengerelateerde, georganiseerde en/of internationaal georiënteerde criminaliteit die de integriteit van voedsel aantast, veiligheid van voedsel en consumentenproducten in gevaar brengt of die de gezondheid van dieren en planten schaadt.