Nederlandse boeren en tuinders mogen binnenkort geen bier, groene zeep, melk of schoonmaakazijn meer inzetten tegen ziekten en plagen in hun teelten en gewassen. Het gebruik van huis-, tuin- en keukenmiddelen is binnenkort niet meer toegestaan door het geleidelijk verdwijnen van de zogeheten Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB).

Het gebruik van huis-, tuin- en keukenmiddelen moet na het verdwijnen van de RUB-lijst via de officiële toelatingsprocedures worden goedgekeurd. “Dat kost miljoenen”, waarschuwt Joris Baecke, portefeuillehouder Plantgezondheid bij LTO Nederland. Aangezien niemand exclusief eigenaar is van bier of groene zeep, zal ook niemand voor de toelatingskosten willen opdraaien. Het gevolg is dat deze middelen niet meer beschikbaar zijn voor boeren en tuinders.

Nieuwe Europese wetgeving

De RUB-lijst is de afgelopen jaren gedoogd, in afwachting van nieuwe wetgeving. Nu die is aangekondigd, wordt de RUB-lijst in heel Europa afgebouwd. Boeren en tuinders in Nederland krijgen hierdoor te maken met scherpe Europese wetgeving voor professioneel gebruik van huis-, tuin- en keukenmiddelen en diverse plantaardige extracten. Die nieuwe Europese wetgeving wil de belangen van consumenten beschermen zodat in alle teelten alleen stoffen worden toegepast die veilig zijn voor mens, dier en milieu.

Toelatingsprocedure

Als boeren of tuinders een huis-, tuin- en keukenmiddel willen inzetten voor de teelt, zal de boer of tuinder eerst een claim moeten doen op de bestrijdende werking van het middel. Stoffen met een claim op een bestrijdende werking moeten vervolgens een toelatingsprocedure doorlopen bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het Ctgb voert de risicobeoordeling uit van de stoffen waarop een claim is gedaan van bestrijdende werking.

‘Rem op innovatie’

Huis- tuin- en keukenproducten zijn nu in een aantal gevallen een bruikbaar en milieuvriendelijk alternatief voor chemische gewasbescherming. “Stoffen die nu op de RUB-lijst staan, kun je niet met goed fatsoen op kosten jagen”, meent Baecke dan ook. “Dit remt kleinschalige innovatie en juist die kleinschalige innovatie is altijd en sterk punt geweest van de Nederlandse land- en tuinbouw.”

Praktische wetgeving

“In gezonde teelten spelen stoffen die de plant en haar omgeving sterker maken een hoofdrol”, legt Baecke uit. “Daarvoor heb je praktische wetgeving nodig tegen redelijke kosten. Onlangs werd weer bevestigd dat de Nederlandse land- en tuinbouw de minst milieubelastende sector ter wereld is en die weg willen we graag blijven bewandelen.” LTO Nederland (en LTO Glaskracht) roept de regering daarom op om een regeling te treffen zodat de belangrijkste middelen van de RUB-lijst zo snel mogelijk gratis de toelatingsprocedure kunnen doorlopen. Baecke: “Dit is echt een zaak van algemeen belang.”

Tekst: Leo Hoekstra. Foto: Jan Robben Aardbeien.

Gerelateerd