Komkommerteler Drenthe Growers gaat samen met ingenieursbureau Mycelco een composteringsysteem bouwen waarmee zij uit reststromen elektriciteit kunnen opwekken. Naast komkommerloof wordt de biocentrale ook gevoed met speciaal gekweekt olifantsgras. De initiatiefnemers krijgen een subsidie van 110.000 euro van de provincie Drenthe.

De centrale zal de opgewekte elektriciteit leveren aan de kassen, maar ook aan omliggende woningen. Het restmateriaal dat na dit proces overblijft, wordt gebruikt als grondverbeteraar. Het geteelde olifantsgras kan men ook benutten als een biobased grondstof voor nieuwe duurzame materialen, waaronder bio-composieten.

Restmateriaal

De energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe uit zich in de lokale media zeer lovend over het initiatief. “Vanuit de markt merken we dat bedrijven steeds meer zelf op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden om reststromen te hergebruiken. Bijvoorbeeld voor duurzame energieproductie of als grondstof voor andere processen. Hiermee weet ook de glastuinbouw de energiecyclus beter te sluiten. Het levert bovendien energiebesparing op door minder inzet van fossiele warmte en minder vervoersbewegingen.”

Omzettingsproces

Initiatiefnemer Mycelco heeft samen met Drenthe Growers uit Erica het project opgezet om te onderzoeken of ze het vrijkomende restmateriaal uit de glastuinbouw konden gebruiken om energie op te wekken. Het komkommerloof en het hiervoor gekweekte olifantsgras (Miscanthus) worden samengevoegd in een grote korf waarin bacteriën en schimmels in combinatie met water en zuurstof het omzettingsproces op gang brengen. Door de omzetting (fermentatie) van beide producten komt gas vrij, waarmee elektriciteit wordt opgewekt.

Grondverbeteraar

Als het omzettingsproces gereed is, kan men het overgebleven materiaal (compost) gebruiken als onder meer grondverbeteraar. Daarnaast doet Stenden University Emmen onderzoek of olifantsgras is toe te passen als grondstof voor het maken van een bio-composiet. Olifantsgras is een snel groeiend gewas dat gekweekt wordt op het terrein van de teler. Daarnaast heeft de gemeente Emmen voor het verbouwen van dit gewas, braakliggende grond beschikbaar gesteld. Hierdoor krijgt deze grond een nieuwe functie als biobased energielandschap. Het Recyclingcentrum Zuidoost-Drenthe begeleidt het proces met hun kennis en knowhow over composteren.
In Drenthe hoopt men dat dit project ook andere glastuinders stimuleert om met reststromen die vrijkomen de kringloop verder te sluiten. “Vanuit de Agribusiness is het interessant om te zien dat marktpartijen hier steeds bewuster mee bezig zijn”, aldus landbouwgedeputeerde Henk Jumelet.

Bron: Emmen.nl, beeld: Drenthe Growers