Onlangs hebben we met onze telersvereniging een thema-avond gehouden over kostprijsbeheersing. Natuurlijk was energie één van de belangrijkste aandachtspunten op de agenda. Maar naast energie ook arbeid. In beide gevallen hebben we niet alleen gefocust op hoe we het goedkoper kunnen doen, maar vooral ook hoe we het slimmer kunnen doen. Anders omgaan met energie en hoe belonen en binden we onze arbeidskrachten beter.  

De energieprijs is momenteel een groot probleem in de hele wereld. Samen met collega’s en onze adviseurs proberen we de impact van energieprijs op de begroting inzichtelijk te maken. Het verzamelen en vooral goed interpreteren van data is noodzakelijk. Kort gezegd willen we de gasprijs en de benodigde lichtsom (PAR) afzetten tegen de opbrengst van ons product en de afweging maken bij welke prijs dit nog rendabel is. Onze teeltspecialisten zullen dagelijks inzichtelijk moeten hebben wat ze aan energie gebruiken, wat de energiemarkt gaat doen en dit continu afwegen zodat het niet ten koste gaat van het gewas.

Er gaan al geluiden op dat in de groentewereld bedrijven hun kas (voorlopig) leeg laten liggen. Onze markt vraagt echter veel bloemen dus dat is geen optie. Hoewel ook daar een gevaar om de hoek ligt omdat ook de consument deze energiecrisis flink in haar portemonnee voelt. Anders dan in de coronacrisis waar de grote groep consumenten hun bestedingsinkomen niet zagen dalen, gaat straks een groter deel van hun inkomen naar energie. Dan is er minder geld voor een bloemetje in huis.

Moeten we hopen op een warme winter? Kunnen we dusdanig slim met energie omgaan dat we onze bloemen kunnen blijven produceren. Zo niet, dan hoeven we ons over de post arbeid ook niet meer druk te maken want in het ergste geval moeten we de mensen naar huis sturen.

Binnenkort gaan we weer live netwerken op de Trade Fair in Aalsmeer. Daar kijk ik wel naar uit. Ons mooie product laten zien aan onze klanten, als reclame voor de hele sector. Lekker in een ongedwongen sfeer bijpraten met sectorgenoten. Driemaal raden waar het in ieder geval óók over zal gaan.

Ronald van Veen, gerberateler in De Lier