In de winterperiode zijn er regelmatig problemen met de bloemkwaliteit van snij-anthurium. Naast slechtere bloemvorm (winterbloemen), als gevolg van een tekort aan licht, komt het ook vaak voor dat er blauwe of bruine vlekken in de ‘oren’ van de bloemen ontstaan. Soms ontstaan deze problemen al in de kas. Dit gebeurt dan meestal bij de rijpere bloemen.

‘Sparen’ voor een feestdag, waarbij de bloemen tijdelijk rijper worden gesneden, ontaardt met regelmaat in ‘het deksel op de neus’. Dat betekent veel bloemen weggooien, met name rode/bruine cultivars zijn hier gevoelig voor. Het komt echter ook vaak voor dat bloemen die bij de oogst nog goed zijn, al na enkele dagen vlekken in de oren krijgen. Het vervelende hierbij is dat de teler zich vaak niet bewust is van de kwaliteitsproblemen, omdat deze zich pas 3 tot 5 dagen na de oogst openbaren.

Calciumgebrek

In het verleden is al veel onderzoek gedaan naar deze problemen. De belangrijkste oorzaak van de kwaliteitsproblemen is calciumgebrek in de bloemen. Gebleken is dat de kwaliteitsproblemen voor een groot deel zijn te voorkomen door het nemen van de juiste teeltmaatregelen.
Zorg voor een goede calciumopname. Dit is echter niet hetzelfde als alleen zorgen voor een hoge calciumgift. Als teler kun je de calciumopname verbeteren door een deel van de calcium als calciumchloride te geven. Zorg er sowieso voor dat de stikstofgift in najaar en winter niet te hoog is, ook dat belemmert de calciumopname.
Let op de pH van het druppelwater en zorg dat deze rond 5,2-5,5 is (gemeten in het water dat uit de druppelaar komt, niet bij de unit.) Bij hogere pH’s wordt calcium moeilijker opgenomen. Geef voorts ’s winters geen hoge EC mee. Vaak verhogen telers de EC-gift in de winter aanzienlijk om problemen met blauwe bloemen te voorkomen. Dit heeft echter een averechts effect op de calciumopname en dus ook op de bloemkwaliteit.

Klimaat

Zorgen voor een goede calciumopname is tevens zorgen voor een goede verdamping. Zeker als vast plastic is aangebracht, of als het beweegbare plastic scherm veel dicht ligt, is de verdamping minimaal. Bij schermdoeken kun je bij een minimum raamstand boven een gesloten doek meer vocht afvoeren dan wanneer alleen een schermkier wordt getrokken. Bij plastic folie moet je juist wel een kier aanbrengen om vocht af te voeren.
Zorg ervoor dat het vochtdeficit in de nacht liefst niet onder 1 gram/kg wegzakt en dat het vochtdeficit overdag altijd een aantal uren oploopt naar 3 gram/kg of meer.
Let er verder op dat het CO2-gehalte in de kas niet te hoog wordt: doseer in najaar en winter nooit hoger dan circa 500 ppm. Hogere CO2-waardes geven aanzienlijk meer problemen.

Gewasonderhoud

Minstens zo belangrijk als het kasklimaat, is het gewasonderhoud. ‘Jong blad breken’ is funest voor de bloemkwaliteit, zeker als je dit gedurende langere tijd doet. Door vanaf de nazomer tot en met januari nieuw blad door te laten komen (dit blad dan wel halveren), kunnen kwaliteitsproblemen in de winter aanzienlijk worden beperkt.

Tekst: Gert Benders, Tuinbouwadviesbureau Van der Ende