Op sommige tomatenbedrijven loopt de belichte teelt door, hier en daar staan de nieuwe planten al in de kas en anderen zitten nog volop in de teeltwisseling. Teeltadviseur Willem Valstar heeft voor elk wat tips die bij de tijd van het jaar passen. Gewasschade vormt de rode draad.

Vorige week was het koud en we zullen ongetwijfeld nog nieuwe periodes met vorst over ons heen krijgen. Ook wanneer er wat kouder geteeld wordt, kan het voor jonge planten schraal aanvoelen wanneer de kas wordt opgestookt en de lucht toch al droog is. Een vochtdeficit van 10 g/m³ lucht is dan niet uitzonderlijk. Wanneer er tussen de bladnerven blaasjes zichtbaar worden, weet je dat de planten het zwaar hebben. Het lijdt tot verlies van bladoppervlakte en dus fotosynthese capaciteit. Hierdoor zijn ze onder andere vatbaar voor Pythium, dat de wortels en de voet van de plant onherstelbaar kan aantasten en uitval veroorzaakt.

Buistemperatuur max 40-50ºC

Het is in dat verband raadzaam om een maximum buistemperatuur in te stellen van 45 of 50ºC. Liever iets te koud dan te droog in de kas. Vraag bij de plantenkweker eventueel na of uw planten wat kouder en zonder minimumbuis zijn opgekweekt. Ze kunnen dan wat gevoeliger zijn. Zolang de dreiging van vorst niet is geweken, blijft het bovenstaande een aandachtspunt.

Chloordampen

Tijdens de teeltwisseling wordt er dikwijls met chloor ontsmet, soms wanneer het nieuwe grondfolie al in de kas ligt. Let dan goed op plassen, want die kunnen langdurig chloordampen blijven afgeven. Dat is niet alleen slecht voor de planten, maar voor iedereen die zich dan in de kas begeeft. Treft u plassen aan op het grondfolie waarin zich chloor kan bevinden, prik dit dan door zodat het vocht de grond in kan trekken. En probeer na het ontsmetten ook altijd goed te ventileren. Bij vorst kan dat lastig zijn, maar wees er in elk geval alert op.

Ethyleenschade

Wanneer de ramen en schermen langdurig dicht liggen en er niet actief wordt geventileerd, kunnen de ethyleenwaarden gevaarlijk hoog oplopen. Normaliter liggen die rond de 2 tot 4 ppb, maar recentelijk heb ik ook waarden gezien van 10 tot 14 ppb. Dat is echt te hoog en kan − net als chloordampen − gevaarlijk zijn voor de plant, vooral voor de prille trossen. Houd uw snuffelpaal dus goed in de gaten en zorg tijdig voor luchtverversing.

Tekst: Willem Valstar, StarGrow Consultancy