De zoektocht naar een ‘Perfecte Roos’ die zonder input van fossiele energie wordt geteeld, is een aantal jaren onderweg.

Koeling in de zomer kan kwaliteitswinst opleveren en bijdragen aan energiezuinigheid, door seizoensopslag van warmte en koude. LED-belichting bespaart energie, maar een ander spectrum dan standaard rood-blauw blijkt een betere ontwikkeling van de takken te geven. Beheersing van meeldauw is een aandachtspunt, dat nog niet tot betere strategieën heeft geleid. Centraal in dit onderzoek stond de cultivar Red Naomi.

Ontwikkeling van meeldauw

In het project ‘The Next Level’, dat loopt tot juni 2019, krijgen we door intensief te meten aan het gewas en aan de ontwikkeling van meeldauw meer inzicht over de toepassing van LED met een intensiteit van 260 μmol/m²/s. In eenderde van de kas is het gewas Red Naomi vervangen door Avalanche zodat we ook voor deze belangrijke cultivar inzicht krijgen over teelt in een energiezuinig concept. Er wordt gescout op meeldauw in combinatie met monitoring van het klimaat.

Tekst: Arie de Gelder