Het LED-spectrum kan tegen een achtergrond van een lage intensiteit natuurlijk zonlicht een duidelijke invloed uitoefenen op zowel de biologische bestrijders als de plantweerbaarheid tegen plagen. Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoek ‘LED bij zonlicht’ dat de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research uitvoerde voor het innovatieprogramma Kas als Energiebron.

Het project ‘LED bij zonlicht’ richt zich naast de effecten van de lichtkleuren op het gewas ook specifiek op de uitwerking van de lichtkleuren op plagen en biologische bestrijders. Onderzoekers hoopten zo uit te vinden welke kleurencombinaties tot de hoogste plantweerbaarheid zou leiden.

Rood remt sluipwesp

Onderdeel van het onderzoek was de invloed van licht op de effectiviteit van de sluipwesp Aphidius ervi. Deze biologische bestrijder bestrijdt bladluizen door op zoek te gaan naar zogenoemde ‘haarden’ in het gewas en de bladluizen vervolgens te ‘parasiteren’ met hun eitjes. Uit de proef bleek dat Aphidius ervi beter presteert naarmate het aandeel rood in het lichtspectrum lager is.

Onderzoeksresultaten

Bij een ‘wit’ LED-spectrum met gelijke hoeveelheden rood, groen en blauw was de zoekactiviteit en parasitering van bladluizen door de sluipwesp twee keer zo hoog als bij een rood-blauw LED-spectrum met 95% rood licht. De zoek en parasiteerintensiteit bij een rood-groen-blauw LED-spectrum met 75% rood licht lag hier tussenin.

Plantweerbaarheid

Een hoog aandeel rood in het lichtspectrum bleek uit het onderzoek wel een gunstige uitwerking te hebben op de plantweerbaarheid van de chrysant tegen trips. In twee cultivars met chrysanten werd maar liefst 2,5 tot 3,5 keer zo weinig schade door trips gevonden bij spectra met voornamelijk rood licht in vergelijking tot het ‘witte’ LED-spectrum.

Opheffen effect rood

Het nadelige effect van het ‘witte’ LED-spectrum kan worden opgeheven door preventief een hoge dichtheid van de roofwants Orius laevigatus in het gewas uit te zetten. Uit de teeltproef van Wageningen University & Research bleek dat de eileg van Orius in het plantenweefsel de plantweerbaarheid van de chrysant activeert. Hierdoor was de plantweerbaarheid in dit gewas onder het ‘witte’ LED-spectrum net zo hoog als de gewassen onder de RB-spectrum en RGB-spectrum.

Incalculeren informatie

Uit het onderzoek blijkt dat het lichtspectrum een belangrijke rol speelt bij het gedrag van biologische bestrijders en de plantweerbaarheid. Voor telers is het daarom goed om deze effecten in het achterhoofd te houden op het moment dat ze lichtrecepten ontwikkelen voor hun teelt.

Bron: Kas als Energiebron. Foto: Kees Weerheim, WUR.

Gerelateerd