Na een lange voorbereiding zal op 1 juni aardwarmteproject Vogelaer starten met de aanleg van de boorlocatie in Poeldijk. Het project omvat het realiseren van een aardwarmtedoublet, waarvan de bron op een diepte van 2.500 meter ligt. Daar wil men warm water onttrekken van circa 85 graden.

De warmte van dit water zal via warmtewisselaars worden benut om zeven tuinbouwbedrijven op een duurzame manier te verwarmen. De tuinbouwbedrijven zorgen voor een optimale uitkoeling van het water tot ongeveer 35 graden. Daarna wordt het afgekoelde water weer teruggepompt.

Het project begon in 2009 met de opsporingsvergunning van Zuidgeest Growers. In 2013 begon de concrete uitwerking van het project en groeide het aantal deelnemers tot zeven. De deelnemende bedrijven in het aardwarmteproject zijn: Optiflor, Fachjan, Kwekerij Apartus, F&L van Zijl Tomaten, Gebr. Grootscholten Handelskwekerij, Kwekerij Barendse en Zuidgeest Growers. De ondernemers werken samen in DAGO met andere operators van aardwarmte-installaties om kennis uit te wisselen en de risico’s van een aardwarmteproject zoveel mogelijk te beperken.

Lange adem

Woordvoerder Henry Janssen: “Het is een kwestie van lange adem met veel overleg, onderzoek, rekenen en plannen bijstellen. Bijvoorbeeld de boorlocatie. Die was eerst gepland aan de Vogelaer, maar hij komt nu aan de Arckelweg in Poeldijk. Daarmee kon een aanzienlijke verbetering van het bedrijfsplan worden gerealiseerd. Minder schuin boren, dus minder risico en bovendien een hogere warmteproductie.” Als alles goed gaat krijgt het project een omvang van 16 MW, waarmee 70% van de warmtebehoefte van de afnemers kan worden ingevuld met duurzame energie. Daarmee kan circa 13 miljoen m³ aardgas voor verwarming worden bespaard.

Rond 25 juli wil men starten met het boren van de productieput, in augustus of september is de injectieput aan de beurt. Tegelijk zal worden gestart met de aanleg van een warmtenet dat de aardwarmte naar de bedrijven en het retourwater distribueert. De doelstelling is om de installatie voor het eind van het jaar in gebruik te stellen.

Bron: Aardwarmte Vogelaer/Kas als Energiebron, beeld: Mario Bentvelsen.