De introductie van LED’s maakt het mogelijk om gewasspecifieke verlichtingsstrategieën te ontwikkelen. Terwijl de hoeveelheid PAR-licht de totale productiecapaciteit van de plant bepaalt, beïnvloedt het spectrum de gewasontwikkeling en kwaliteit.

Om meer te weten te komen over lichtonderschepping van de verschillende golflengten binnen het gewas, hebben we een innovatieve nieuwe sensor ontwikkeld. Deze is ontwikkeld in samenwerking met SpectraPartners uit Haarlem en Jeti uit Jena, Duitsland. De lijnsensor kan zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het licht meten dat door verschillende gewassen wordt opgevangen. Het instrument is gekoppeld aan een spectrometer, die meet in het bereik van 350 tot 1000 nm (UV tot NIR).

Belichtingsstrategie

De eerste resultaten leverden nieuwe inzichten op in de lichtbenutting van enkele economisch belangrijke maar structureel verschillende gewassen. We onderzochten hoe het absorptiespectrum door gewasdiepte, tijd, seizoen en de lichtbron wordt beïnvloed. Deze kennis legt de basis voor het ontwikkelen van gewasspecifieke LED-belichtingsstrategieën.

Tekst: Nastassia Rajh Vilfan