Nu het onderzoek naar Het Nieuwe Telen uitwijst dat het mogelijk is om zwaar belichte rozen met minder energie te telen, nadert het punt dat de gaskraan al definitief dicht kan. De uitrusting die hiervoor nodig is bestaat uit koelapparatuur, een koude- en warmtebuffer en een warmtepomp. Dit blijkt uit een deskstudy die DLV Glas & Energie deed in opdracht van Kas als Energiebron.

“Het is een eyeopener dat het nu al economisch en technisch haalbaar is om zonder inbreng van fossiele energie rozen te telen”, vindt Aat Dijkshoorn, projectleider HNT van Kas als Energiebron. “We zien dat bedrijven onder invloed van Het Nieuwe Telen steeds minder energie in de vorm van warmte nodig hebben.”
Het belichten met SON-T lampen levert juist een wamteoverschot op. Het traditionele energiemodel met de WKK wordt daardoor minder aantrekkelijk. Telers hebben daarom de vraag neergelegd om een alternatief door te rekenen.

Hoe het werkt

In de studie is uitsluitend gerekend met het aandeel warmte uit de kas dat vrijkomt als de lampen branden. Door deze terug te koelen met koelblokken in de kas is het minder vaak nodig om de luchtramen te openen. De ‘warmteoogst’ gaat voor opslag naar een warmtebuffer. Een warmtepomp zet uiteindelijk deze energie om in buiswarmte.
De verwarmingsbuizen kunnen vervolgens dagelijkse temperatuurschommelingen vereffenen en zijn nodig op het moment dat de lampen niet branden.

Gelijke kosten

De kosten voor een opzet met warmtepomp, koelblokken (1 per 160 m²), een koudebuffer (250 m³/ha) en warmtebuffer (450 m³/ha) zijn gelijk aan een traditioneel systeem met een WKK en inkoop van gas. Bedrijven gebruiken in de nieuwe situatie geen gas, maar wel 10% meer elektriciteit. Dijkshoorn: “Vervolgens moet je nadenken over elektriciteitsbronnen. Hoe ‘groen’ koop je bijvoorbeeld in? Misschien is het voor ondernemers interessant om te participeren in bijvoorbeeld windmolenparken.”
De studie wijst uit dat het mogelijk is om de warmte van SON-T lampen veel nuttiger in te zetten dan voorheen. Natuurlijk zal een ondernemer in de nieuwe situatie wel CO2 moeten inkopen.

Tekst: Pieternel van Velden