Van der Avoird Trayplanten in het Brabantse Molenschot en Bavel heeft al jarenlang een medewerker in dienst, geworven via het programma Talent2Work van de gemeente Gilze Rijen. Daarmee wil de gemeente langdurig werklozen aan de slag helpen. Eigenaar Peter van der Avoird ziet op termijn mogelijkheden voor nog een medewerker vanuit dit programma.

“Als bedrijf zul je je moeten openstellen voor de omgeving en daarbij hoort ook de sociale omgeving. De tijd is voorbij dat je als onderneming louter je eigen gang kon gaan”, is zijn overtuiging. Dat heeft een rol gespeeld bij de keuze en de inrichting van de nieuwe bedrijfslocatie langs de snelweg in Bavel. Daarvoor heeft hij de buren gepolst over zijn plannen en dat heeft geresulteerd in aanpassing van die plannen op detailpunten, die voor de omwonenden belangrijk zijn.

Maar de maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat verder, vindt hij. Daarom stond hij open voor de wens van de gemeente om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan een baan te helpen. Het gaat in dit geval om iemand met een verleden. “Inmiddels is hij al een flink aantal jaren in dienst en heeft hij zijn plek wel gevonden. Hij heeft zijn leven weer op de rit”, vertelt Van der Avoird.

Gemotiveerde mensen

Hij vindt dat de gemeente zorgvuldig omgaat met de bedrijven die zulke arbeidsplaatsen bieden. “Je levert een profiel aan en aan de hand daarvan suggereert de gemeente kandidaten. Dat zijn mensen die kiezen voor het soort werk dat je aanbiedt. Je krijgt dus geen mensen langs die niet willen.”

De eerste paar maanden worden gesubsidieerd, daarna beslist de werkgever of hij de medewerker in dienst neemt. “De belangrijkste vraag daarbij is: past hij in de groep. Want je vraagt ook wat van het aanpassingsvermogen van je medewerkers. Verder moet je er rekening mee houden dat de productiviteit lager kan uitvallen bij iemand die langdurig uit de running is geweest.”

Tekst: Tijs Kierkels. Foto: Wilma Slegers.

Gerelateerd