Het meten van de lichttransmissie van kasdekmaterialen is voor de sector een standaard procedure geworden. De transmissie verandert echter (sterk) wanneer er condens optreedt aan de binnenkant van het glas of regen aan de buitenkant.

De transmissie neemt vaak af bij helder vlakglas en hydrofobe materialen, maar neemt toe bij materialen met een oppervlaktestructuur of hydrofiele coating. Omdat een kasdek gedurende een groot deel van het jaar nat is aan de binnenkant, is het belangrijk om met een gestandaardiseerde meting de transmissie te kunnen bepalen. Zeker omdat zonlicht dan extra belangrijk is. Omdat de huidige lichttransmissienormen uitgaan van droge metingen wordt in een nieuw project een betrouwbaar en robuust meetprotocol voor kasdekmaterialen met condens ontwikkeld.

Het gaat uit van echte condens met behulp van de juiste combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid en een materiaal dat onder eenzelfde helling ligt als een Venlo-kasdek. Door materialen te ontwikkelen op basis van condensatiegedrag is tot 5% meer zonlicht te gebruiken. Daarmee kan de energie-efficiëntie in dezelfde mate worden verhoogd. Het ministerie van EZ en Glascom Tuinbouw financieren het project.

Tekst en foto: Wageningen UR.