Deze maand heeft huidige directeur Peter Korsten het directeurschap van Botany en Exploras overgedragen aan zijn opvolger Maarten Vliex. Afgelopen jaren is de Botany Group flink gegroeid. De groep bestaat inmiddels uit zeven verschillende bedrijven met ieder een eigen specialisatie en managing director.

De research groep voor de professionele agrarische sector heeft specialisaties op het gebied van bedekte teelt (Botany), open teelt (Exploras), verticale teelt (Brightbox), geautomatiseerde insectdetectie (PhenoVerius), hard- en steenfruit (Asperico), medicinale teelt (Innexo) en zaadtechnologie (Innoveins Seed Solutions).

Professionaliseringsslag

Met de uitbreiding van de groep is het (kennis)netwerk afgelopen jaren flink uitgebreid. Daarnaast is er met de bouw van de nieuwe kas in Meterik een professionaliseringsslag gemaakt. “Deze moderne onderzoeksfaciliteiten bieden weer nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Bovendien kunnen we hiermee nóg beter inspelen op de huidige klantvraag. We zijn klaar voor de volgende stap”, vertelt Peter Korsten.

Toekomstplannen

Komende jaren blijft Korsten betrokken als CEO van de groep, waarbij hij zich overkoepelend bezig gaat houden met marktontwikkelingen en een lange termijn visie. Vliex zal daarbij de focus leggen op de ontwikkelingen en bedrijfsvoering. “In de toekomst willen we ons als bedrijf nog meer gaan toespitsen op de vraag van overmorgen, want een kijk op de toekomst is voor de land- en tuinbouw cruciaal. Daarin willen we voorop lopen. Daarnaast moeten we blijven meebewegen met ontwikkelingen en de marktvraag. Dit doen we door maatwerk en flexibiliteit te bieden. We zullen onszelf moeten uitdagen en specialiseren om als kennis- en ontwikkelpartner te kunnen blijven inspireren.”