Een demoproef in een klimaatcel bij Proeftuin Zwaagdijk bracht aan het licht dat de toevoeging van verrood licht aan rood en blauw licht een positieve invloed heeft op de droge stofproductie. Van de drie onderzochte lichtrecepten zorgde een combinatie van het rode en blauwe licht in de verhouding 6:2 samen met verrood licht voor een duidelijk hogere droge stofproductie: gemiddeld 88 gram per veldje ten opzichte van 74 gram per veldje bij dezelfde rood/blauwverhouding zonder toevoeging van verrood licht.

Het derde lichtrecept was een combinatie van dezelfde concentratie rood en blauw. Hierbij was de droge stofproductie gemiddeld 48 gram per veldje. De ingestelde lichtrecepten werden gerealiseerd met dimbare LED-verlichting in een cel met meerlagenteelt. De proef werd uitgevoerd met sla van type Lollo rossa en van het ras Athmos.

Proefopstelling

Bij de demoproef werden de gewassen geteeld in drijvers op een voedingsoplossing van enkele centimeters diep. De voedingsoplossing werd regelmatig ververst en in het gesloten systeem werden geen ontsmettingsmiddelen toegepast. Gedurende de lichtperiode van 6.00 tot 22.00 uur werd een temperatuur aangehouden van 20°C en gedurende de donkerperiode was de temperatuur in de cellen 18°C. In zowel de licht- als de donkerperiode was de luchtvochtigheid ingesteld op 80%.

Emerson-effect

Het lichtrecept met toegevoegd verrood licht had gemiddeld 14 gram meer droge stofproductie per veldje dan hetzelfde lichtrecept zonder verrood licht. Bijzonder hieraan is dat verrood licht zelf door de plant niet gebruikt kan worden voor fotosynthese. Dit verschijnsel staat bekend als het Emerson-effect.

Vervanger nitraatstikstof

De demoproef keek verder ook naar het effect van het vervangen van een deel van de nitraatstikstof door chloride. Het effect van de verschillende concentraties nitraat en chloride op de droge stofproductie waren echter te gering om hier uitspraken over te kunnen doen.

Bron: HAS Hogeschool