Op ons bedrijf telen we in tien afdelingen vruchtgewassen om er zaden van te oogsten. Als teler vind ik dit reuze uitdagend, maar het moet natuurlijk wel overal goed gaan. Door consequent dezelfde keuzes te maken in dezelfde situaties wil ik de plant leren begrijpen. Door alles bij te houden in een zelf ontwikkelde database zie ik: als ik dit doe, dan gebeurt er dat. Mijn klimaatcomputer kan heel veel, maar dat dus niet.

Een jaar geleden ben ik gestart met autonoom telen. In één afdeling regel ik de klimaatomstandigheden met de klimaatcomputer en stel handmatig bij. In een referentie-afdeling stuurt Crop Controller van Blue Radix de klimaatcomputer autonoom aan. Het verschil is dat dit autonome programma beslissingen baseert op voorspellingen voor twee dagen vooruit. Het programma ‘leert’ onder andere van alle situaties die gedurende de vorige teelten opgetreden zijn en neemt dit mee in de autonome uitvoering van mijn teeltstrategie; 24 uur per dag en onder iedere weersomstandigheid. Eigenlijk heb ik hiermee een hele nieuwe slimme, virtuele collega in de kas.

Ik heb er inmiddels al heel veel van geleerd. Zo is me opgevallen dat de regeling in de autonome afdeling veel rustiger was dan in de ‘handmatig’ aangestuurde afdeling. Duidelijk was dat mijn ‘als dit – dan dat werkwijze’ snel werd opgepakt. In het begin was mijn vooropgezette strategie wat ambitieus en dan moet je zelf per etmaal een beetje bijsturen. Maar naarmate de tijd vorderde, kwam het programma mooi in lijn met mijn prognoses.

Deze werkwijze is me zo goed bevallen dat we aankomend jaar een tweede afdeling autonoom gaan sturen. We zullen dan weer meer dingen leren. Uiteindelijk geeft het rust en zal het systeem consequenter en verfijnder de klimaatcomputer aansturen.

De volgende fase is focussen op details. Door meer sensoren metingen te laten doen komt er meer input in mijn ‘als dit – dan dat principe’ en leer ik nog sneller. Bovendien zijn er nieuwe zaken die mijn aandacht vragen. Ik heb namelijk een nieuwe fascinatie ontwikkeld: schoonmaken van de kousjes in de meetbox en het controleren of alle sensoren precies doen wat ze moeten doen. Want goede data zijn natuurlijk van groot belang voor het optimaal functioneren van mijn virtuele collega.

Maikel van den Berg, zaadteler in Bleiswijk