Edities over ondernemerschap – zoals het thema bedrijfsoverdracht van Onder Glas november – zijn inhoudelijk niet eenvoudig samen te stellen, maar het resultaat is elk jaar weer boeiend, fascinerend en prikkelend. Ervaring leert dat ondernemers hun deuren doorgaans wagenwijd openzetten om de nieuwste ontwikkelingen op gebied van kas, plant, bodem, beestjes, mest of techniek te delen met de sector; ‘effe tuinen’ via de brievenbus. Hoe anders is dat wanneer wordt gevraagd naar de toekomst van het bedrijf of het persoonlijke verhaal van de ondernemer.

Tonen wat er in je kas gebeurt, is veel eenvoudiger dan anderen een kijkje gunnen in je hoofd of je hart. Anderen deelgenoot maken van je afwegingen tussen ratio en emotie, tussen perspectief en realisme, tussen doorgaan en doorgeven; doe het maar eens! Respect voor de ondernemers die hun ervaringen willen delen in de genoemde editie over bedrijfsoverdracht, begrip voor de telers die daar om uiteenlopende redenen vanaf zagen.

Intensief proces

De afgelopen maanden kwamen meerdere voorbeelden langs van bedrijven die met nieuw elan een fusie of samenwerking aangaan. Schaalvergroting om de positie in de tuinbouwketen de komende jaren te behouden of te versterken. Achter een persbericht van 400 woorden zitten echter meer dan 1.000 dagen van voorbereiding en afstemming. Bedrijfsoverdracht – in welke vorm dan ook – is een meerjarig, intensief proces van wikken en wegen; zakelijke belangen, toekomstperspectief, maar ook een innerlijke, persoonlijke strijd. Delen, delegeren, loslaten, vertrouwen geven, in het rationele besef dat het nodig is voor het bedrijf, maar aan gevoel en emotie zijn geen deadlines te koppelen.

Daadkrachtig

De rode draad in het themanummer van Onder Glas – dat deze week verschijnt – is dan ook: neem er ruim de tijd voor. Het zijn de wijze woorden van adviseurs en het is de ervaring van telers die deze weg de afgelopen jaren hebben afgelegd. Dat het tuinbouwlandschap verandert is een feit, terugkijken wordt steeds minder relevant. Zoveel bedrijven, zoveel opties en scenario’s. De toekomst is in veel opzichten nog ongewis. Dat vereist daadkrachtige bedrijven, die geloven in eigen kunnen, maar ook in de meerwaarde van met elkaar. Het aantal bedrijven daalt, de schaalgrootte groeit, generaties veranderen, maar het DNA van de sector blijft intact.

Roger Abbenhuijs
Hoofdredacteur Onder Glas

Gerelateerd