Dit voorjaar kenmerkt zich door veel instraling. Al vanaf half maart is de instraling hoger dan in 2019 mede veroorzaakt door minder luchtvervuiling als gevolg van minder auto- en vliegverkeer. Gemiddeld is op een zonnige dag ongeveer 5% meer straling gemeten dan in dezelfde periode van 2019.

Tegelijkertijd ging OCAP in onderhoud waardoor er vanaf week 18 tot en met week 29 minder CO2 beschikbaar was voor bedrijven die aangesloten zijn in het Westland en het Oostland.
In het voorjaar wordt gemiddeld ongeveer 1 kg per m² per week gedoseerd. Dit jaar kon met maximaal 3 tot 4 vollast uren per dag, maximaal 0,5 kg per m² per week worden gedoseerd. Dit was ook goed zichtbaar in het gehalte in ppm dat overdag werd gerealiseerd, dit was gemiddeld 100-150 ppm lager dan in diezelfde periode vorig jaar.

Hoge etmaaltemperatuur

CO2 is een stress reducerende groeifactor. Zeker in situaties dat de temperatuur en instraling hoog zijn en het absoluut vocht in de kas relatief laag is, dan kan voldoende CO2 ervoor zorgen dat gewassen toch vitaal blijven. Deze vitaliteit zien we dan vaak terug in het behoud van kwaliteit en productie van de gerbera’s.
Van week 19 tot en met week 26 is de etmaaltemperatuur hoog geweest. Gemiddeld 22ºC. Bij deze temperatuur gaat de ontwikkelingssnelheid van het gewas en de bloemen sterk omhoog. Bij onvoldoende CO2 voorziening kan dit ten koste gaan van de steelkwaliteit, diameter en op de langere termijn ook de productie. In de praktijk zien we daarom vanaf week 24-25 bij veel bedrijven een lagere productie dan in 2019.

Productiedip

Ons advies dit voorjaar is geweest om ‘op tabel’ te blijven telen met inachtneming van minder CO2. Door de kassen op tijd te coaten met onder andere ReduFuse IR is getracht de assimilatie optimaal te laten verlopen en de dissimilatie ondanks een hogere etmaaltemperatuur te beperken. De ervaring leert namelijk dat gewassen onder een coating overdag beter blijven verdampen maar ook in de nacht. De nachtelijke koeling van de temperatuur in de kas is beter gelukt als er een coating is gebruikt, mogelijk als gevolg van een actiever gewas overdag.
Een gebrek aan CO2 leidt makkelijker tot een verminderde activiteit van het gewas overdag waardoor de licht-temperatuur balans minder gunstig is geweest. CO2 was bij bedrijven zonder back-up van de WKK, zuivere of ketel-CO2, de beperkende factor voor groei maar ook voor gewaskoeling in de nacht. De productiedip van afgelopen weken is mede versterkt door te weinig CO2.

Hele dag maximaal doseren

Vanaf week 29 is de CO2-voorziening weer hersteld en kunnen telers volgens contractcapaciteit doseren. Ons advies is om nu maximaal te doseren over de gehele dag periode, dat wil zeggen lichtafhankelijk de CO2 waarde te sturen.
Het loont zeker voor telers met een OCAP-aansluiting om eens goed te kijken wat de kosten zijn van een back-up van zuivere CO2, mocht een dergelijke lange storing zich nog eens voordoen. Als daarmee de kwaliteit van de bloemen behouden kan blijven en een dip in de productie wordt beperkt, is de investering snel terugverdiend.

Tekst: Marco de Groot, FloriConsultGroup