Insectengaas is een steeds vaker gebruikt middel om plagen uit kassen te weren. Het verlaagt echter de luchtuitwisselingscapaciteit, wat het kasklimaat negatief kan beïnvloeden. WUR gaat in samenwerking met Delphy en Flori Consult Group het komende seizoen het kasklimaat van een aantal bedrijven met en zonder insectengaas monitoren.

De te monitoren bedrijven zijn geselecteerd op variatie in gewas (chrysant en gerbera) en klimaatbeheersingssystemen (wel of geen luchtbehandelingskasten of verneveling). De focus zal liggen op het kasklimaat, het energiegebruik en op het gewasbeschermingslogboek, rekening houdend met de gebruikte maasgrootte. Deze data verzamelen we zoveel mogelijk online en verwerken we tot grafieken en overzichten.

Voordelen en nadelen

Door de resultaten wekelijks te vergelijken, willen we de voor- en nadelen van het toegepaste insectengaas inzichtelijk maken. Telers kunnen dan voor hun eigen teelt overwegen in hoeverre de voordelen van insectengaas (betere plaagbeheersing) opwegen tegen de nadelen (investering, lichtverlies en verlaagde luchtuitwisseling).

Tekst: Marcel Raaphorst