Na drie jaar wachten is het weer zover: het EnergiekEvent in Bleiswijk vindt op 17 mei 2022 plaats bij het Improvement Centre. Veertien workshops en een rondleiding door de onderzoekskassen staan dit jaar op het programma, dat volgende week bekend zal worden gemaakt. Het belooft dit keer een drukke editie te worden, gezien de ontwikkelingen op de energiemarkten, zegt Robert Solleveld van Glastuinbouw Nederland. “Het wordt volle bak.”

Het EnergiekEvent is voor tuinders hét moment om kennis te halen bij de tuinbouwspecialisten en -onderzoekers op het gebied van energiebesparing in de glastuinbouw. De onderwerpen die dit jaar in de workshops aan bod komen zijn weer heel divers, waaronder: dimbare LED’s, CO2 uit de buitenlucht, efficiënter CO2 doseren, effecten van lichtspectrums bij LED, toepassing van Het Nieuwe Telen, ervaringen met fossielvrij telen, ontvochtigen en terugwinnen van latente warmte, nieuwe kasdek- en schermmaterialen, autonoom telen, klimaatneutraal telen en energiebronnen van de toekomst.
Na de workshops bestaat er gelegenheid om de faciliteiten van Wageningen UR Glastuinbouw te bezoeken, waarbij een toelichting zal worden gegeven op de lopende onderzoeken om energiezuinig, duurzaam en fossielvrij te telen.

Praktische handvatten

Het wordt de eerste keer voor medeorganisator Robert Solleveld, sinds 1,5 jaar werkzaam als specialist Energie en Digitalisering. Dit jaar is er geen thema, maar nog steeds geldt: ‘actueler krijg je het niet’. Het grote verschil met 2019, toen de laatste editie werd gehouden, is natuurlijk de gasprijs. Die maakt de noodzaak tot energie besparen voor de glastuinbouw groter dan ooit.
“Het evenement geeft je praktische handvatten, wat kun je specifiek als tuinder doen. Dat is hard nodig, want volgens ons eigen onderzoek gaat circa 40 procent onze achterban het niet redden bij ongewijzigd beleid. Dat is confronterend, zeker als je de verhalen erachter hoort in het veld.”

Toekomstperspectief

Afgelopen vrijdag vond in het World Horti Center een ander event plaats, over Energie en de toekomst van de glastuinbouw. Daar was Solleveld ook bij aanwezig. De glastuinbouw wil versneld van het (Russisch) gas af en kan dat ook, onder voorwaarden. Binnen vijf jaar kan de sector 900 miljoen kuub gas besparen, meer dan 750.000 huishoudens in Nederland binnen die termijn kunnen besparen, maar dat vereist wel een nauwe samenwerking met de overheid.
Om de huidige crisis te overbruggen is echter snelle actie vereist. Zo wordt onder meer gedacht aan een borgstellingskrediet voor tuinders die in liquiditeitsproblemen dreigen te komen. Solleveld: “Het is lastig. Je probeert er tijd mee te winnen omdat we versneld van het gas af moeten. Alleen, met de snelheid waarmee het nu gaat, wil je dat het liefst morgen al. Door middel van zo’n borgstellingskrediet probeer je tijd te kopen. Aan de andere kant blijft het een krediet. Als je perspectief ziet, geeft dat verlichting. Als je echter geen perspectief ziet is het iets waarmee je je schuldenpositie verzwaart.”

Energietransitie

De technieken die tijdens het EnergiekEvent aan bod komen, kunnen tuinders verlichting bieden. Soms direct, maar meestal op de wat langere termijn. Dat beseft Solleveld maar al te goed. “Het zijn allemaal puzzelstukjes voor de energietransitie. Technisch gezien kan er al veel, maar of het bedrijfseconomisch haalbaar is, is de volgende vraag. Op het moment dat je van teeltstrategie wil veranderen, omdat je iets later of kouder wil telen, overstapt op LED-belichting of luchtontvochtiging, krijg je hier de achtergrond. Het is gewoon een stukje kennisdeling. Het event zal niet direct de energiecrisis oplossen, maar biedt energiebesparingskeuzes. Het is voor alle bedrijven interessant, of je nu solitair of in een cluster opereert.”
Het programma met aanmeldformulier staat in de loop van volgende week online, o.a. op Kas als Energiebron. Er zijn maximaal 150 tot 200 plaatsen beschikbaar.

Tekst: Mario Bentvelsen, beeld: Michel Heerkens