Met de presentatie van het nieuwe handboek ‘De basisprincipes van Het Nieuwe Telen’ is de tuinbouwsector een belangrijke kennisbron voor de toekomst rijker. Het eerste exemplaar was voor gerberateler Aad Zuijderwijk (Zuijderwijk en Witzier) en Mark van der Werf (bedrijfsleider bij GreenCo, producent van snacktomaten). Dit gebeurde tijdens het seminar Het Nieuwe Telen op 19 november jongstleden.

Het handboek biedt telers een compleet overzicht van de achtergronden van Het Nieuwe Telen en de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan. Het Nieuwe Telen (HNT) staat voor een energiezuinige teeltwijze met een optimale productie. Deze nieuwe teeltwijze stelt het gewas centraal en vermijdt onnodig verbruik van fossiele brandstoffen. Tijdens het seminar op 19 november werden – naast het handboek – de belangrijkste resultaten en leerpunten van HNT gepresenteerd.

Intensiever schermen, lager energiegebruik

De Nederlandse tuinbouwsector is nu zo’n zeven jaar bezig met de ontwikkeling van Het Nieuwe Telen. In de beginjaren ging alle aandacht uit naar apparaten voor luchtcirculatie, buitenlucht inblazen en laagwaardige warmte. De prestaties van deze apparaten worden gemeten in het monitoringsproject van Wageningen UR Glastuinbouw.
In het monitoringsproject werd niet bij alle bedrijven die in de verschillende luchtbehandelingssystemen hebben geïnvesteerd de beoogde energiebesparing gerealiseerd. Daar waar die beoogde besparing tegenviel kwam dat soms omdat apparaten niet deden wat ze zouden moeten doen. Maar ook doordat telers intensiever ging telen. Meer belichting bijvoorbeeld of het aanhouden van een lagere luchtvochtigheid. Daar waar wel een duidelijke vermindering kon worden gemeten, kwam dat voor een deel door de geïnstalleerde apparatuur, maar vooral door ander schermgebruik en het accepteren van een hogere luchtvochtigheid. Ook bleek bij sommige bedrijven dat zonder nieuwe apparatuur de warmtevraag een stuk omlaag kon (circa 10%), alleen door anders te regelen en intensiever te schermen met minder schermkieren.
Intensiever schermen leidt ook tot een productiever gewas, was een van de leerpunten. Waar vroeger de discussie vaak ging over de vraag wanneer het scherm dicht kon, proberen HNT telers nu het scherm zoveel mogelijk dicht te laten. Door het scherm bijna alle dagen van het jaar in ieder geval ’s nachts te gebruiken en in de winter ook ruimschoots aan de randen van de dag, beperken zij de warmte-uitstraling van het gewas.

Gids, naslagwerk en inspiratiebron

Het boek ‘De basisprincipes van het Nieuwe Telen’ is in opdracht van Kas als Energiebron geschreven door drie onderzoekers die aan de basis van Het Nieuwe Telen (HNT) staan. De schrijvers zijn Peter van Weel (Wageningen UR Glastuinbouw), Jan Voogt (Hoogendoorn Growth Management) en Peter Geelen (Plantmonitoring.NL).
Het boek is bedoeld als gids bij het volgen van een cursus over Het Nieuwe Telen, als naslagwerk voor telers en teeltadviseurs bij het toepassen in de praktijk en als inspiratiebron voor onderzoekers en andere belangstellenden die samen verder willen bouwen aan de kennisbasis van HNT.

Download het boek hier digitaal (gratis).

Bron: Kas als Energiebron/Wageningen UR