Dankzij twee nieuwe toelatingen staan vruchtgroentetelers dit seizoen sterker in de strijd tegen echte meeldauw. Karma en Takumi werken zowel preventief als curatief en zijn veilig voor natuurlijke vijanden, bijen en hommels. Adviseur Roy Verlinden van Royal Brinkman heeft bij klanten in Duitsland de kracht van Karma ervaren. Samen met technisch adviseur Irma Lukassen van Certis bespreekt hij wat deze producten te bieden hebben.

Hoewel echte meeldauw niet de achilleshiel vormt van vruchtgroenteteelten in Nederland, spreekt Roy Verlinden van een welkome verbreding van het pakket. “Het geeft telers meer mogelijkheden om middelen af te wisselen”, zegt hij. “Voor Karma, dat in Duitsland Kumar heet, geldt bovendien dat het geen residu achterlaat en niet gevoelig is voor resistentie-opbouw. Duitse telers vinden dat een enorm pluspunt, omdat MRL’s daar een nog groter issue zijn dan bij ons. Ook Nederlandse groentetelers streven, onder druk van hun afnemers, naar lagere residuniveaus. Dit middel past perfect in dat plaatje.”

Werking

Karma is toegelaten in de bedekte teelten van courgette, komkommer, aubergine, paprika en tomaat. Het is geformuleerd als spuitpoeder met uitvloeiers en hechters. Het is een echt contactmiddel met preventieve en curatieve werking. Schimmelsporen en -draden die met het middel in contact komen, verschrompelen door osmotische druk, pH-verandering en de inwerking van bicarbonaationen, waartegen schimmels geen resistentie kunnen ontwikkelen.
“Dat verklaart ook de in proeven aangetoonde nevenwerking tegen Mycosphaerella, dat een van de grootste bedreigingen vormt voor komkommerteelten”, merkt Irma Lukassen op. “Dat zou goed kunnen”, vult Verlinden aan. “In combinatie met een fungicide is het resultaat meestal beter dan bij een solobespuiting. Dat is een extra pluspunt. In de tomatenteelt heb ik bovendien een goede nevenwerking gezien tegen tomatengalmijt. Het is me opgevallen dat mijn Duitse klanten die het product vroegtijdig inpasten, veel later en in mindere mate last kregen van galmijt dan telers in Nederland. Kennelijk houden die beestjes net zo min van bicarbonaat als schimmels. Op natuurlijke vijanden heb ik overigens geen nadelig effect gezien.”

Blokbehandeling

Lukassen raadt komkommertelers aan om in lichtarme perioden voorzichtig te zijn met toepassing in een jong gewas. “Jonge komkommerplanten zijn bij weinig licht extra gevoelig en wij durven een lichte gewasreactie in die omstandigheden niet uit te sluiten. Wie een vroege toepassing in de eerste komkommerteelt overweegt, kan het beste eerst een proefbespuiting uitvoeren. Verder zie ik geen beperkingen, ook niet in andere jonge gewassen.”
Verlinden adviseert toepassing in een blokbehandeling van vier wekelijkse bespuitingen op rij. Per jaar zijn maximaal acht bespuitingen toegestaan. “Als er ruimte voor is binnen het spuitschema van de klant, combineer ik het graag met andere fungiciden”, vult hij aan. “De concentraties dien je dan wel te verlagen om ophoping van uitvloeiers en andere hulpstoffen te voorkomen.”

Takumi

De tweede toelating betreft Takumi. Dit product is toegelaten voor de bestrijding van echte meeldauw in de bedekte teelt van komkommer en meloen en in de onbedekte teelt van courgette. De werkzame stof cyflufenamid heeft een zeer sterke werking en komt uit een nieuwe chemische groep, waartegen de schimmel nog geen resistentie heeft kunnen ontwikkelen.
“Dat maakt het tot een perfecte afwisselpartner”, stelt Lukassen vast. “In proeven zagen we telkens uitstekende resultaten, met name in combinatie met Karma. In Italië is het middel al langer toegelaten en wordt dat beeld in de praktijk bevestigd. Ik hoop dat dit onze komkommertelers voldoende vertrouwen geeft om het eens te proberen. Rocket en Fungaflash zijn in die teelt al jaren de favoriete meeldauwbestrijders. Ook die komen uit onze stal, maar het is nooit goed om te zwaar op een of twee producten te leunen. Vanuit het oogpunt van resistentiemanagement is dit nieuwe middel een nuttige aanvulling en ik ben ervan overtuigd dat telers tevreden zijn met de werking. Vooral de preventieve werking is uitstekend.”

Toepassing

Per jaar zijn maximaal twee bespuitingen toegestaan. De adviesdosering bedraagt 0,1% met een maximum van 0,15%. Houd een spuitinterval aan van minimaal 7 dagen. De veiligheidstermijn bedraagt 1 dag.
Lukassen raadt telers aan om de toepassingsfrequentie niet te overschrijden en aandacht te schenken aan de spuittechniek. “Zeker bij solobespuitingen moet je middelen goed blijven afwisselen, anders neemt de werkzaamheid snel af doordat resistente stammen de overhand krijgen”, licht zij toe. “Een combinatiebespuiting van Takumi en Karma biedt extra zekerheid, omdat schimmels in principe niet resistent kunnen worden tegen bicarbonaat. Beide producten zijn contactmiddelen, dus het is altijd van belang om een goede gewasbedekking te realiseren.”