Vorige week zijn bodemverbeteraars Fulvic 25 en MooR door Skal toegelaten op de Nederlandse markt voor biologische productie, meldt Plant Health Cure. Dit zijn de eerste producten met biologische en zuivere fulvine en huminine.

Fulvine en huminine zijn bijproducten van de winning van Nederlands drinkwater. Deze stoffen staan aan de basis van humusproductie in de bodem. Ze vormen de “accu” van de grond. Tot nu toe mocht alleen zuivere leonardiet worden toegepast in biologische teelten. Maar de effecten daarvan laten jaren op zich wachten.

Humusvorming

“Voor elke bioteler is dit geweldig nieuws want ook biologische bodems hebben een groot gebrek aan humaten. Daardoor komt ondanks de toevoeging van organische stof, geen humusvorming tot stand. Met Fulvic en MooR wordt dit belangrijke bodemproces weer opgestart en onderhouden”, aldus Plant Health Cure. “Fulvic en Moor betalen zich hetzelfde seizoen ruim terug; zelfs op huurland. Met Fulvic en MooR wordt de kwaliteitsverbetering van de grond snel zichtbaar.”

De producten zijn opgenomen in de inputlijst, een opsomming van middelen (productnamen) die in de Nederlandse biologische landbouw zijn toegestaan.

Bron: Plant Health Cure.

Gerelateerd