Met de introductie van de nieuwe milieubelastingskaart kunnen tulpentelers en -adviseurs in één oogopslag zien hoe schadelijk de gewasbeschermingsmiddelen zijn die in de tulpenteelt gebruikt worden. Zo kunnen zij kiezen voor de minst milieubelastende middelen.

Hans Wessels, voorzitter van de Productgroep tulp van de KAVB, heeft de milieubelastingskaart tulp 2017 in ontvangst genomen. De kaart is gebaseerd op de milieumeetlat van het CLM en alle toegelaten middelen, ook de nieuwe, zijn opgenomen. Tijdens de Dag van de Tulp in Zwaagdijk reikten Eelco de Jong en Jeanne van Beek van CLM Onderzoek en Advies de milieubelastingskaart tulp 2017 uit. Zij deden dat in de aanwezigheid van 240 tulpentelers. Hans Wessels adviseerde: “Gebruik die kaart, als de bedrijfsvoering het toelaat.”

Effecten op bestuivers

De milieubelastingkaart geeft niet alleen inzicht in de schadelijkheid voor het milieu, maar ook voor bestuivers en natuurlijke vijanden. Mogelijke effecten op bestuivers en natuurlijke vijanden staan sterk in de belangstelling en CLM adviseert de telers ook hiermee rekening te houden bij de middelenkeuze. Op de kaart staan ook de gevarencodes voor de toepasser vermeld. Interessant is dat langzaam maar zeker ook in de bollenteelt biologische middelen, zoals het microbiologisch middel Trianum, beschikbaar komen. Ook dit middel is opgenomen op de kaart.

Milieubelastingspunten

Op de milieubelastingskaart zijn alle toegelaten middelen bij elkaar gezet en zijn de milieubelastingspunten berekend voor de gangbare dosering. Zo is bijvoorbeeld direct duidelijk welk vuurbestrijdingsmiddel het minste schade doet aan water- of bodemleven of het minste uitspoelt. Er is een kaart voor een organisch stofgehalte van 1,5-3% en één voor een gehalte van 3-6%. De milieubelastingskaart tulp 2017 kunt u gratis downloaden via de CLM-website www.milieumeetlat.nl.

Doel van CLM-website

De CLM-website biedt ook informatie over de schadelijkheid van middelen in andere teelten. Elke teler kan gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten, vergelijken op schadelijkheid. Door merknamen en dosering in te vullen ziet hij hoe schadelijk een middel is.

Tekst: Leo Hoekstra. Beeld: Rene Faas, Bloembollenvisie.

Gerelateerd